Fakultet i Grb

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 
 
Vesti, Novosti, Dešavanja,...  

 
 
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

Vesti


Datum:29.11.2013.
Konkurs za dodelu stipendija za 2014. godinu najbolјim studentima Univerziteta u Kragujevcu


Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata Univerziteta u Kragujevcu raspisuje konkurs za dodelu stipendija za 2014. godinu najbolјim studentima Univerziteta u Kragujevcu. Univerzitet u Kragujevcu će dodeliti 11 stipendija, po jednu stipendiju za najbolјeg studenta sa svakog fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

Preuzmi tekst konkursa


 

Datum:18.07.2013.
Stipendije Vlade Meksika


Program stipendija Vlade Meksika za strane studente 2014. godine

Vlada Meksika od 26. juna 2013. godine ima otvoren konkurs za stipendiranje stranih studenata u 2014. godini i omogućava im dva tipa programa stipendija:

 • akademske stipendije za sledeće programe:
 • dodiplomski i diplomski akademski programi mobilnosti
 • diplomski istraživački i postdiplomski programi stipendija
 • specijalizacije
 • master studije
 • doktorat
 • medicinske specijalizacije i subspecijalizacije
 • stipendije za specijalne programe -  Visiting Professors, High-level Conferences, Genaro Estrada Scholarship for Specialists in Mexican Studies, Artist Residencies, Media Residencies, Improving the Quality of Mexican Secondary and Higher Education Institutions

 

Kandidati iz naše zemlјe mogu konkurisati za ovu stipendiju.

Stipendije su obezbeđene za studiranje na bilo kom od kurseva dostupnih na meksičkim institucijama koje učestvuju u ovom programu, osim poslovne administracije, plastične hirurgije, računovodstva, marketinga, stomatologije.
Profil kandidata:

 • bachelor, master ili diploma doktorskih studija
 • minimalna prosečna ocena 8.0 (na skali od 0-10 ili njoj ekvivalentnoj skali) tokom poslednjeg završenog akademskog nivoa
 • prihvaćen ili trenutno upisan na program na jednoj od meksičkih institucija učesnica ovog programa stipendija
 • poznavanje španskog jezika (napredni nivo)

Stipendije se dodelјuju na osnovu akademske izvrsnosti kandidata u predviđenoj oblasti studija, povezanosti predviđene oblasti studija u Meksiku sa akademskom i poslovnom istorijom kandidata, značaju oblasti studija za razvoj i za razvoj zemlјe kandidata (program se mora odnositi na specifične aktuelne ili odabrane projekte koji imaju uticaj na razvoj zemlјe iz koje kandidat potiče, a finalne odluke o dodeli stipendija donosi Vlada Meksika.

Stipendija pokriva troškove uklјučenja na želјeni program i troškove školarine, mesečnu stipendiju, troškove zdravstvenog osiguranja, troškove puta od Meksiko Sitija do institucije domaćina i nazad (za studente koji studiraju izvan Meksiko Sitija).

Rok za prijavu: 26. 08. 2013.

Za sve pojedinosti oko slanja dokumentacije na konkurs obratiti se prodekanu za međunarodnu saradnju doc. dr Nenadu Vuloviću putem mail-a vlnenad@gmail.com


Konkurs za akademske stipendije 

Datum:28.06.2013.
Stipendije Fondacije Konrad Adenauer


Stipendije Fondacije Konrad Adenauer

Nemačka Fondacija Konrad Adenauer je 2002. godine započela program finansijske pomoći politički angažovanim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima u Srbiji i Crnoj Gori. Politička angažovanost studenata ne podrazumeva isklјučivo aktivnost u okviru neke od demokratski orijentisanih stranaka u Srbiji,već angažovanost u / ili nevladinim ili studentskim organizacijama.

USLOVI:

    * Donja granica proseka na studijama je 8.5

    * Dobro znanje engleskog ili nemačkog jezika je uslov za uspešnu prijavu

    * Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, kao i  
postdiplomci i  doktoranti

    * Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti

    * Kandidat ne sme biti u stalnom radnom odnosu

 Rok za podnošenje prijave je 01. septembar 2013. godine.

Neophodna dokumentacija i prijavni formular se dostavlјaju na srpskom i engleskom jeziku, lično ili poštom na adresu:
Fondacija Konrad Adenauer
Naznaka: konkurs za dodelu stipendije
Kralјa Petra br. 3, 11000 Beograd

Radno vreme: pon-čet 09:00-17:00; petak 09:00 – 15:00 časova

Potrebna dokumentacija za prijavu:
(Dokumentacija se dostavlјa na srpskom i engleskom jeziku)

1.Prijavni formular (prilog)
2.CV
3. Motivaciono pismo
(Obuhvata informacije o: srednjem i fakultetskom obrazovanju, znanju stranih jezika, boravcima u inostranstvu, poznavanju rada na računaru, vrsti i vremenskom periodu političkog/društvenog angažovanja, cilјevima, profesiji i planovima u životu, razlogu konkurisanja za stipendiju)
4. Dve preporuke profesora sa fakulteta
5.  Jedna društvena ili politička preporuka
(preporuka iz stranke ili NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)
6. Potvrda o položenim ispitima
( Ako su upisane postdiplomske/doktorske studije dostavlјa se fotokopija diplome sa osnovnih studija, uverenje o upisu postdiplomskih/doktorskih studija)
7. 2 slike
8. Ostale diplome, sertifikati (fotokopije)
9. Potvrda o znanju nemačkog ili engleskog jezika (fotokopije)

BLIŽE INFORMACIJE O NAČINU IZBORA KANDIDATA:

 • Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor sa članovima Komisije za dodelu stipendije u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu u ulici Kralјa Petra br.3.
 • Razgovor sa izabranim kandidatima biće na engleskom jeziku.
 • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u mesečnom intervalu, a stipendisti su u obavezi da Fondaciji dostavlјaju dokaz o toku studija. Ukoliko stipendista prekine ili napusti studije, obavezan je da novac vrati Fondaciji.
 • Stipendija obuhvata finansijsku podršku od 100 evra mesečno u trajanju od   
 • jedne  godine.
 • Pored finansijske pomoći izabranim kandidatima se nudi mogućnost   
 • pohađanja kursa nemačkog jezika, kao i priprema za polaganje testa ZD na  
 • "Kolarcu" u Beogradu.
 • Pored finansijske podrške, studentima je omogućeno i političko obrazovanje   
 • uz  studije.
 • U okviru seminara Konrad Adenauer Fondacija planira da povezuje svoje stipendiste sa stručnjacima visokog ranga iz zemlјe i inostranstva u cilјu vođenja diskusija o političkoj teoriji i praksi.

Za sve informacije zainteresovani studenti mogu se obratiti Katarini Pešić na: katarina.pesic@kas.de ili na telefone (011/3285 209,-210,-211 )

Preuzmi prijavni formular

Preuzmi tekst


 

Datum:26.06.2013.
Nagrada Sofja Kovalevskaja Alexander von Humboldt FondacijeNagrada Sofja Kovalevskaja Alexander von Humboldt Fondacije

Nagrada Sofja Kovalevskaja Alexander von Humboldt Fondacije, osnovana od strane Federalnog ministarstva nauke i istraživanja, dodelјuje se mladim izuzetno obećavajućim istraživačima iz inostranstva u znak priznanja za izuzetna akademska dostignuća. Nagrada treba da im omogući pokretanje akademske karijere u Nemačkoj, osnivanjem njihovih ličnih istraživačkih grupa u okviru istraživačkih institucija u Nemačkoj. Nagradom je omogućeno 5 godina izgradnje radne grupe i rada na inovativnim istraživačkim projektima po sopstvenom izboru u okviru nemačke istraživačke institucije po izboru.
Za nagradu mogu konkurisati naučnici iz inostranstva čije je prethodno istraživačko iskustvo već priznato kao izvanredno i od kojih se očeuje da nastave sa odličnim rezultatima kao nosioci Sofja Kovalevskaja nagrade.
Nagrade se dodelјuju isklјučivo na osnovu akademskih kvalifikacija.
Profil kandidata:

 • naučnici iz svih zemalјa i svih disciplina
 • završili doktorske studije pre manje od 6 godina
 • imaju akademske publikacije u internacionalnim časopisima ili izdavačkim kućama
 • imaju izjave o svom akademskom profilu i potencijalu od strane stručnjaka iz različitih institucija i, ako je moguće, iz različitih zemalјa
 • akademski kvalitet i izvodlјivost istraživačkog projekta predloženog od strane kandidata
 • poznavanje jezika (engleskog ili nemačkog)

Nagrada kandidatima omogućava da finansiraju svoju junior istraživačku grupu na univerzitetskoj ili ne-univerzitetskoj istraživačkoj instituciji po svom izboru u Nemačkoj, kao i da pokriju svoje troškove života.

Rok za prijavu: 31. 07. 2013.

Više o programu i načinu prijave videti na:
http://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F3427/Programme_information.pdf
Izvor:
http://www.najstudent.com/stipendije/the-sofja-kovalevskaja-award-5605

Preuzimanje
 

Datum:18.06.2013.
Konkurs za studente "Putujemo u Evropu" 2013.OTVOREN KONKURS ZA STUDENTE „PUTUJEMO U EVROPU 2013“

Konkurs za studente "Putujemo u Evropu" namenjen je najbolјim studentima završnih godina osnovnih i master studija i apsolventima fakulteta univerziteta u Srbiji.
Prijave mogu podneti isklјučivo studenti završne godine fakulteta (osnovnih i master studija) i apsolventi, koji su na redovnim studijima na univerzitetima u Srbiji, svi starosti do 26 godina, državlјani Srbije koji poseduju pasoš.

Dokumentacija koja je potrebna da biste uspešno konkurisali:

 • Prijavni formular koji ćete popuniti čitko, ili u računaru (preporučlјivo) i obavezno potpisati.
 • Formular preuzimate sa web stranice www.putujemouevropu.org 
 • Potvrda o upisu poslednje godine ili apsolventskog staža koju izdaje fakultet
 • Potvrda o položenim ispitima i prosečnom ocenom tokom studija (izdaje fakultet).
 • U slučaju da je studenta master studija - neophodno je dostaviti potvrdu o prosečnoj oceni tokom osnovnih studija i potvrdu o položenim ispitima sa master studija (u ukupnu prosečnu ocenu se računa aritmetička sredina izmedju prosečne ocene sa osnovnih studija i dosadašnje prosečne ocene položenih ispita sa master studija).
 • Uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. aprila tekuće godine koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata
 • Uverenje o primanjima po članu domaćinstva vadi se u Upravi prihoda opštine u kojoj student stanuje, a na osnovu potvrda o prosečnom primanju roditelјa i izjave o broju članova domaćinstava. Za to je potrebno sledeće: zaposleni članovi porodice treba da uzmu u preduzeću/ustanovi gde rade prosek primanja u za navedeni period, nezaposleni članovi potvrdu sa biroa da su nezaposleni i Izjava o broju članova domaćinstva se popunjava i overava u opštini (obrazac se kupuje u opštini).
 • Fotokopija prve strane pasoša (novi, biometrijski pasoš)
 • Fotokopija lične karte

 

Napomena: Procedura je identična kao kad konkurišete za bilo koju stipendiju ili studentski dom.

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalјu isklјučivo poštom na adresu:

Za konkurs «Putujemo u Evropu»
Evropski pokret u Srbiji
Kralјa Milana 31
11000 Beograd

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, koje stignu na naznačenu adresu.

Sve prijave poslate zaklјučno sa datumom završetka konkursa, 30. jun 2013. godine biće uzete u razmatranje.

Prijave koje su poslate nakon datuma zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne podatke neće biti uzete u razmatranje.

Preuzimanje

 

Datum:26.02.2013.
Poseta ambasadorke Meksika u Srbiji Fakultetu pedagoških nauka


Ambаsаdorkа Meksikа u Srbiji, Njenа Ekselencijа Mercedes Ruiz Zаpаtа (Mersedes Ruis Sapata), posetilа je 26.02.2013. godine Fаkultet pedаgoških nаukа u Jаgodini. Ambаsаdorkа je nаglаsilа dа su univerziteti i fаkulteti nаjbolje mesto zа uspostаvljаnje međunаrodne sаrаdnje i ukаzаlа dа su prijаteljske i političke veze između Srbije i Meksikа nа izuzetnom nivou, аli dа morа dа se urаdi više i nа poboljšаnju ostаlih oblikа sаrаdnje.

"U plаnu su projekti iz rаzličitih oblаsti, posebno u oblаsti obrаzovаnjа. Tokom svog rаdа u Srbiji uverilа sаm se dа postoji široko i rаznovrsno poznаvаnje Meksikа i meksičke kulture. Postoji posebnа emocijа premа meksičkim filmovimа, muzici, pre svegа stаrijih generаcijа. Neophodno je dа se i mlаdi upoznаju štа je Meksiko dаnаs", reklа je Ambаsаdorkа.

Dekаn Fаkultetа pedаgoških nаukа u Jаgodini, prof. mr Sretko Divljаn istаkаo je dа ovа obrаzovnа ustаnovа želi dа sаrаđuje sа Meksikom, dа rаzmenjuje studente i profesore i orgаnizuje predаvаnjа i izložbe.

U čаst dolаskа Njene Ekselencije, Mercedes Ruiz Zаpаtа, studenti Fаkultetа pedаgoških nаukа izveli su prigodаn kulturno-umetnički progrаm. U prepunom аmfiteаtru fаkultetа, аmbаsаdorkа je održаlа predаvаnje o znаmenitostimа i kulturi Meksikа, govoreći i o znаčаju nаuke i novim tendencijаmа u obrаzovаnju.
 

Datum:04.09.2012
FP7 INFO DAN

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Kancelarija za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu organizuju INFO DAN o Sedmom okvirnom programu Evropske unije (FP7) i otvorenim pozivima za projekte koji su objavljeni u julu 2012.

Info dan će biti održan 06. septembra 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb).

Pozivamo predstavnike naučnoistraživačke javnosti da prisustvuju ovom informativnom skupu i upoznaju se sa aktuelnostima.

Molimo zainteresovane da svoje prisustvo potvrde putem adrese: international.projects@kg.ac.rs

Preuzmi agendu

INTERNATIONAL PROJECTS OFFICE
UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC
Sestre Janjić 6
34 000 Kragujevac, Serbia
Tel/fax +381 (0) 34 33 55 86
www.int-projects.kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs


 

Datum:13.03.2012 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE Teaching English to Young Learners3rd INTERNATIONAL CONFERENCE

Teaching English to Young Learners:

Integrating Culture and Language Teaching

June 1-2, 2012, Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac, Serbia


We are happy to invite you to participate at the international conference to be held at the Faculty of Education in Jagodina, University of Kragujevac, on 1-2 June 2012. The general theme of the Conference is Teaching English to Young Learners, and the specific theme is Integrating Culture and Language Teaching.

Contact
For additional information please email to younglearners.pefja@gmail.com or call +381 62 497 904 (Vera Savic) or +381 63 770 8309 (Ivana Ćirković-Miladinović).

Call for papers
Speaker proposal
Registration form
Plenary Speakers and Conference Updates


 

Datum:10.03.2012
Obrazovne politike-početak nastave

Nastava na zajedničkom studijskom programu master akademskih studija Obrazovne politike, koji se realizuje na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Kragujevcu započela je 10. marta uspešnim uspostavljanjem videokonferencijske veze i interaktivnim uvodnim predavanjima i diskusijama između studenata i nastavnika u učionicama u Beogradu i Jagodini.

 

Datum:20.11.2010
Izveštaj o Danu nauke održanom 20.11.2010. na Pedagoškom fakultetu u Jagodini


 

 U okviru projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Program za popularizaciju nauke "Podsticanje radoznalosti dece za proučavanje prirodnih fenomena: od eksperimenta do softvera", 20. novembra 2010. na Pedagoškom fakultetu u Jagodini organizovan je dan posvećen nauci i naučnom pristupu u proučavanju prirodnih fenomena. Osnovni cilj Dana nauke bio je da se pokaže kako se kroz eksperimentalni pristup može približiti nauka i tehnologija deci u vrtićima i školama, a učesnici ove manifestacije bili su učenici mlađih razreda osnovne škole, predškolci, učitelji, vaspitači i roditelji.
Dan nauke započeo je predstavom i prezentacijom o poznatim naučnicima sveta i njihovom doprinosu nauci, a zatim je prikazan dokumentarni film "Naučne igrarije za mlađe i starije", u čijem su režiranju i snimanju učestvovale kolege sa Pedagoškog fakulteta, njihova deca, učenici četvrtog razreda O.Š. "17.oktobar" i deca vrtića "Školionica" iz Paraćina. Na taj način svi prisutni upoznati su sa osnovnim idejama projekta Ruka u testu i mogućnostima realizacije časova iz istoimenog izbornog predmeta u vrtićima i mlađim razredima osnovne škole.
Danu nauke je, pored studenata, roditelja, učitelja i gostiju, prisustvovalo oko 160 učenika različitog uzrasta iz pet osnovnih škola sa teritorije opštine Jagodina: učenici trećeg razreda iz OŠ "Milan Mijalković" i OŠ "Goran Ostojić", učenici drugog razreda  iz OŠ "Rada Miljković", učenici prvog razreda OŠ "17. oktobar", učenici četvrtog razreda OŠ "Boško Đuričić" i jedna grupa predškolske dece i vaspitača iz dečijeg vrtića "Pionir" u Jagodini.

Najveći deo aktivnosti u okviru Dana nauke podrazumevao je praktičnu primenu istraživačke metode (IBSE-METOD) u predavanju nauka u školama i vrtićima i realizovan je u okviru sedam različitih radionica. Učenici su radili oglede iz oblasti magnetizma, elektriciteta, vode, vazduha, zvuka, svetlosti i boja, dok je radionica za predškolce obuhvatala po jedan ogled iz svih pomenutih oblasti. U radu je bio zastupljen diferenciran grupni rad po ciklusima, posle čega su deca izveštavala o dobijenim rezultatima. Svi učesnici Dana nauke dobili su na poklon eksprimentalnu svesku u kojoj su slikom i rečima prikazali tok i rezultate naučno-istraživačkog procesa u kome  su učestvovali, posle čega je u svakoj radionici glasanjem odabran najinteresantniji ogled. Na kraju Dana nauke svi učesnici su, okupljeni u amfiteatru fakulteta, demonstrirali najinteresantnije oglede, dali svoje komentare i izneli utiske o ovakvom načinu rada.

Dan nauke je, pod vođstvom predmetnih nastavnika, realizovan u saradnji sa studentima treće i četvrte godine osnovnih i master studija Pedagoškog fakulteta u Jagodini i timom stručnjaka projekta Ruka u testu na čelu sa rukovodiocem tog projekta dr Stevanom Jokićem, naučnim savetnikom Instituta za nuklearne nauke "Vinča". Gost Dana nauke je, pored direktora i predstavnika osnovnih škola čiji su učenici učestvovali u realizaciji ove manifestacije, bio je i direktor Konsultativnog biroa za međunarodne projekte ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije - dr Stiv Kvori.

Ovom prilikom, kolegama koje su neposredno učestovale u osmišljavanju i realizaciji rada po radionicama: Ilijani Čuturi, Dušanu Ristanoviću, Jeleni Grkić, Ivani Milić, Katarini Stanojević, Biljani Stojanović, Milevi Lukić, Milici Stanković,  Nadi Miletić, Milanu Lukiću, Svetlani Stevanović i Nataši Stevanović, iskreno zahvaljujemo na izuzetnoj saradnji,  kreativnim i originalnim idejama, predlozima, savetima i podršci.

 

                                                                     Organizatori seminara:
Irena Golubovi-Ilić i
Olivera Cekić Jovanović

 

 

Datum:10.11.2010
Kurs na temu Akademske veštine na Pedagoškom fakultetu u Jagodini 10. novembra 2010.

Pripremila Vera Savić, koordinator za međunarodnu saradnju Pedagoškog fakulteta u Jagodini.

Prof. dr Stiv Kvori (Steve Quarrie), direktor Konsultativnog biroa za međunarodne projekte Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, održaće kurs na temu Akademske veštine na Pedagoškom fakultetu u Jagodini u sredu, 10. novembra 2010. godine.
Kurs će biti na engleskom jeziku i trajaće od 9.00 do 17.00 sati. Namenjen je istraživačima, profesorima i postdiplomcima, koji žele da učestvuju u međunarodnim projektima i objavljuju rezultate svojih istraživanja u vodećim svetskim časopisima. Glavne teme biće dizajn istraživanja, pisanje radova i mentorska supervizija.
Zainteresovani za pohađanje kursa se mogu registrovati mejlom na adresu info.biro@nauka.gov.rs.  
Raspored predavanja 10. novembra 2010. na Pedagoškom fakultetu u Jagodini:

09.00-09.10       Introduction to the modules
09.10-10.30       Good quality research
10.30-10.50       Break
10.50-12.10       Good quality research
12.10-12.50       Scientific writing
12.50-14.00       Lunch break
14.00-15.00       Scientific writing
15.00-15.30       Student supervision
15.30-15.50       Break
15.50-16.50       Student supervision
16.50-17.00       Discussion and course assessment
17.00                End of the course

Prof. dr Stiv Kvori, direktor Kancelarije za pomoć istraživačima pri prijavljivanju na međunarodne projekte 
 Prof. dr Stiv Kvori (Steve Quarrie) poreklom je iz Velike Britanije. Doktorirao je 1970. godine u Engleskoj, u oblasti organske hemije. Veći deo svoje karijere bio je rukovodilac multidisciplinarnog istraživačkog tima, usredsređenog na genetsku analizu žitarica. Njegov tim razvio je nove tehnike u toj oblasti, a intenzivno su sarađivali s mnogim grupama širom sveta (Italija, Španija, Srbija, Pakistan, Indija, Kazahstan...). 
Dr Kvori se 2001. godine preselio u Beograd, gde radi kao konsultant u oblasti poljoprivrede. Nastavio je svoja istraživanja u saradnji sa Univerzitetom u Njukaslu, Univerzitetom u Taskiji i Institutom za fiziologiju biljaka u Poljskoj. Objavio je preko 60 radova u vodećim svetskim časopisima. On je takođe rukovodio projektom EGRAM iz Četvrtog okvirnog programa a učestvovao i u projektima Petog i Šestog okvirnog programa. Radi i kao evaluator prijava koje stižu u Brisel. 
Osim što se bavio naukom, prof. Kvori je bio i savetnik Akreditacione komisije za visoko obrazovanje u Srbiji i učestvovao u brojnim TEMPUS projektima o reformi visokog obrazovanja. Član je  upravnog odbora Obrazovnog foruma u Beogradu. Profesorima i doktorantima univerziteta u Beogradu, Skoplju, Krakovu i Njukaslu držao je kurs pedagogije i bavljenja naukom. Glavne teme tog kursa bile su pisanje radova, priprema prijava za projekte, dizajn eksperimenta, držanje prezentacija i javni nastupi.

 

Sa kursa održanog na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, 27-29. septembra 2010. (snimila Aleksandra Mihajlović-Kononov)

 

 

Datum:30.10.2010
Narodna tradicija i zanati

JOŠ JEDNA KREATIVNA RADIONICA NA FAKULTETU

U subotu, 30. oktobra 2010.godine, u Čitaonici Pedagoškog fakulteta održan je drugi deo kreativne radionice  Narodna tradicija i zanati.

       Radionica je organizovana u saradnji Biblioteke Fakulteta i preduzeća Hoby&art, iz Beograda,  koje desetak godina izdaje časopise i priručnike iz oblasti primenjene umetnosti i  sprovodi akreditovane programe za zaposlene u sektoru obrazovanja i vaspitanja. Za izradu ukrasnih predmeta, maštovitih pakovanja sa ekološkim porukama, u svom radu ova kuća koristi materijale iz prirode i sekundarnu ambalažu.
       Zaposleni na Fakultetu, učitelji i studenti su  obučeni za izradu lutaka od ambalaže, nakita, čestitki, novogodišnjih ukrasa, dekorativnih kutija i flaša primenjujući tehnike krakel i de coupage.
Uz fotografije o radu radionice najbolje govori utisak jednog od učesnika:
"Jedan lep sunčan dan i neuobičajena prilika da se na jednom mestu nađu kreativnost, zadovoljstvo, maštovitost, želja za druženjem, dobre ideje i pozitivna energija. Da su tog dana zadovoljstvo i posao bili sinonimi govore naši radovi..."  
                                                                                                              BibliotekariJoš slika


 

Datum:01.10.2010
Prijem studenata


  

Datum:05.06.2010
Nastava engleskog jezika na mlađem uzrastu - CLIL in Teaching Young Learners


Izveštaj:
Vera Savić, član Programskog odbora konferencije
U Jagodini, 10.06.2010.

 

Dvodnevna konferencija iz oblasti integracije nastave engleskog jezika sa nastavom drugih školskih predmeta održana je na našem fakultetu 4. i 5. juna 2010. godine. Na konferenciji je bilo preko 30 izlagača, medju kojima su bili univerzitetski nastavnici metodike nastave engleskog jezika sa anglističkih odseka četiri državna univerziteta (Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu i Pedagoški fakultet Univerziteta u Kragujevcu), jedan iz Republike Srpske i dvoje edukatora i autora udžbenika iz Velike Britanije. Konferenciji je prisustvovalo oko 100 učesnika: nastavnici engleskog jezika iz svih delova Srbije i studenti izbornog predmetnog modula Metodika nastave engleskog jezika na mlađem uzrastu na Pedagoškom fakultetu u Jagodini

Opšti cilj konferencije bilo je unapređenje nastave engleskog jezika na nivou mlađeg osnovnoškolskog uzrasta kroz stručno usavršavanje i unapređivanje pedagoškog i metodičkog znanja nastavnika kao i njihovih praktičnih veština neophodnih za povećanje efikasnosti rada sa učenicima na ovom uzrastu. Specifični ciljevi programa uključivali su:

 • profesionalno usavršavanje nastavnika u skladu pedagoškim i metodičkim principima koji doprinose efikasnoj nastavi u odeljenjima gde su izražene individualne razlike među učenicima, kroz primenu najsavremenijih metoda i tehnika koje se koriste u nastavi;
 • razmena iskustava i unapređivanje saradnje između nastavnika u zemlji i inostranstvu, planiranje zajedničkih aktivnosti, kao i razmena informacija i upoznavanje sa inovacijama u oblasti nastave stranog jezika;
 • mogućnost za javnu prezentaciju rezultata sopstvenog istraživanja i upoznavanje učesnika sa postignućima i efikasnom praksom;
 • izgrađivanje svesti nastavnika o potrebi kontinuiranog stručnog usavršavanja.

Na otvaranju konferencije govorili su prof. Sretko Divljan, dekan Pedagoškog fakulteta, gospodin Endru Glas, direktor Britanskog saveta u Beogradu i prof. Gordana Petričić, član Programskog odbora konferencije. Oni su naglasili značaj ovakvih skupova za unapredjivanje nastave stranog jezika, ali i za unapredjivanje obrazovanja nastavnika stranog jezika.

Rad konferencije odvijao se u vidu plenarnih izlaganja i prezentacija i radionica u paralelnim sekcijama. Plenarna izlaganja održala su dva profesora iz zemlje, prof. Gordana Petričić (Working with young English language learners-some considerations) i prof. Radmila Popović (For and against CLIL), i dvoje iz inostranstva: gospođa Meri Spret (CLIL and EFL side by side) i gospodin Tim Herdon (Exploring the wild animal in you through CLIL). Teme izlaganja i radionica za nastavnike bile su interdisciplinarna nastava, radoznalost i kreativnost - osnova za integraciju u nastavi, integrisanje nastave stranog jezika u školama u Srbiji, integrisanje nastave matematike, muzičkog vaspitanja i prirodnih nauka sa nastavom engleskog jezika, efikasno planiranje časa u integrisanoj nastavi i ostvarivanje efikasne interdisciplinarne nastave (sve prezentacije i materijali biće od sledeće nedelje dostupni na vebsajtu Fakulteta).

Konferenciju je finansijski podržalo Ministarstvo nauke na osnovu prijave konferencije kao tradicionalnog skupa od nacionalnog značaja,zatim Britanski savet u Beogradu (učešće Meri Spret) i English Book (sponzor učešća Tima Herdona). Održavanje konferencije omogućila je i naplata kotizacije za učešće. Prikupljena sredstva biće iskorišćena i za objavljivanje zbornika radova sa konferencije

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici velikih izdavačkih kuća koje objavljuju literaturu vezanu za nastavu engleskog jezika (udžbenike i priručnike, video i audio materijale) koji su izložili svoja najnovija izdanja: English Book, Longman, Cambridge University Press, Data Status. Tako su učesnici imali priliku da se na jednom mestu upoznaju sa najnovijim izdanjima u ovoj oblasti.

Učesnici Konferencije su dobili sertifikate o 16 sati stručnog usavršavanja (program konferencije akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja). Popunjavanjem upitnika za evaluaciju učesnici su ocenom 3,79 (ocene 0-4) ocenili uspešnost konferencije u celini, a ocenom 3,93 uslove za rad (prostor i tehničku podršku). Pohvale organizaciji stižu i od izlagača na konferenciji koji kažu da je "vrlo profesionalno organizovana", "odlično organizovana konferencija",  "I really appreciated those days I spent with you all, and thought the conference was a big success. I was very impressed by the quality of work being done in the schools and the commitment of the teachers."  "It was a great pleasure talking at the conference, and meeting you and other educators working in Serbia.  I found both audiences to be very receptive and responsive.", "želim da Vam čestitam na odličnoj organizovanoj konferenciji, srdačnoj i prijateljskoj atmosferi", "sjajno organizovana konferencija".

U završnom delu rada Konferencij zaključeno je da temu interdisciplinarnosti u osnovnoškolskoj nastavi treba dalje istraživati i razvijati u praksi. Pošto je reč o trendu koji je prisutan u svim delovima Evrope, i o kome istraživanja daju veoma pozitivne ocene, zaključeno je da na sledećoj konferenciji za dve godine treba jedan dan posvetiti ovoj temi i postkonferencijskim iskustvima.  
 

Datum:07.04.2010
Međunarodna naučno-stručna konferencija "Osnovnoškolsko obrazovanje savremene Rusije. Gercenovskie čteni?"

U organizaciji Pedagoškog univerziteta Hercen u Sankt-Peterburgu, 6. i 7. aprila 2010. godine, održana je Međunarodna naučno-stručna konferencija Osnovnoškolsko obrazovanje savremene Rusije. Gercenovskie čteni?. Razmatrani su razni problemi vezani za psihologiju i pedagogiju osnovnog obrazovanja, pitanja iz oblasti matematičkog, prirodnog i humanitarnog obrazovanja učenika mlađeg školskog uzrasta. Sa Pedagoškog fakulteta u Jagodini učesnik je bila Aleksandra Mihajlović-Kononov, koja je prezentovala dva koautorska rada (Stavovi i mišljenje učitelja i učenika o organizaciji nastave matematike u osnovnoj školi, koautori Milana Egerić i Nenad Vulović; i Razvijanje kreativnih sposobnosti učenika na časovima matematike putem problema otvorenog tipa, koautor Nenad Vulović). Pedagoški univerzitet Hercen predstavlja jedan od najvećih univerziteta u Rusiji. Idući kroz istoriju, njegov početak se vezuje za Carsku obrazovnu školu osnovanu 1797. godine. Danas univerzitet ima 20 fakulteta, sedam obrazovnih instituta i više od 100 različitih departmana. U okviru njega se nalaze i Institut za kontinuirano profesionalno usavršavanje i Pedagoški istraživački centar. Dobio je ime po ruskom piscu i filozofu Aleksandru Hercenu. Na ovom univerzitetu radili su mnogi poznati naučnici, stručnjaci, pisci i pesnici, od kojih je jedan bio i Lav Vigotski.

Univerzitet ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju sa preko 150 stranih univerziteta, koledža i drugih obrazovnih institucija u Evropi, Aziji i Americi.
 

Datum:30.04.2010
Praktična predavanja iz Sveta oko nas održana u Zoo parku u Jagodini


 

 

Izveštaj o praktičnim predavanjima iz Sveta oko nas
održanih u Zoo parku Jagodina

            U okviru dva komplementarna projekta, Increased Responsibility in Ecology and Human Rights Teaching (Povećana odgovornost u nastavi ekologije i ljudskih prava), koji podržava Fond za lokalnu saradnju Ambasade Republike Finske a sprovodi Pedagoški fakultet u Jagodini, i projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Program za popularizaciju nauke "Podsticanje radoznalosti dece za proučavanje prirodnih fenomena: od eksperimenta do softvera", 30. i 31. marta 2010. u Zoo parku Jagodina studenti četvrte godine Pedagoškog fakulteta održali su praktična predavanja iz Sveta oko nas učenicima osnovnih škola  "Milan Mijalković" i "17.oktobar".
Prvo praktično predavanje održano je 30. marta sa učenicima drugog razreda osnovne škole "Milan Mijalković", a drugo praktično predavanje održano je 31. marta sa učenicima prvog razreda osnovne škole "17.oktobar" u Jagodini. Oba predavanja imala su za cilj da učenici na konkretnim primerima životinja uoče njihove osnovne karakteristike, sličnosti i razlike. Nastavne jedinice koje su obrađene u Zoo parku bila su "Sličnosti i razlike među životinjama na osnovu spoljašnjeg izgleda"(1. razred) i "Raznovrsnost životinja moje okoline" (2. razred). Nastavom koja je realizovana u prostoru Zoo parka hteli smo pre svega da podstaknemo interesovanja učenika za proučavanje životinja i fenomena u vezi sa njima, razvijemo želju za aktivnim upoznavanjem životinjskog sveta u okruženju i osposobimo učenike za klasifikovanje životinja po različitim kriterijumima (izgledu, staništu, načinu kretanja, mladuncima, načinu oglašavanja, načinu ishrane). Jedan od ciljeva obilaska zoološkog vrta bio je i razvijanje pozitivnog odnosa prema životinjama, svesti o potrebi njihovog čuvanja, negovanja i značaju koji imaju za čoveka .

Prakrična predavanja su realizovali studenti četvrte godine Pedagoškog fakulteta, Milica Graić i Danijela Sekulić,  u saradnji sa predmetnim asistentima.

                                                                                 Mentori praktičnih predavanja:
Olivera Cekić Jovanović i
Irena Golubovi-Ilić  


 

Datum:15.04.2010
Predavanje nauka u osnovnoj školi: Ruka u testu - Otkrivanje svetaInstitut za nuklearne  nauke VINČA

Izveštaj o seminaru za učitelje, vaspitače i studente
 Pedagoškog fakulteta u Jagodini
>Predavanje nauka u osnovnoj školi: Ruka u testu - Otkrivanje sveta<

            U okviru dva komplementarna projekta, Increased Responsibility in Ecology and Human Rights Teaching (Povećana odgovornost u nastavi ekologije i ljudskih prava), koji podržava Fond za lokalnu saradnju Ambasade Republike Finske a sprovodi Pedagoški fakultet u Jagodini, i projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Program za popularizaciju nauke "Podsticanje radoznalosti dece za proučavanje prirodnih fenomena: od eksperimenta do softvera", 15. i 16. aprila 2010. na Pedagoškom fakultetu u Jagodini održan je dvodnevni seminar za učitelje, predškolske vaspitače i redovne studente treće i četvrte godine studija.
Prvi deo seminara (15. april) imao je za cilj da se redovni studenti treće i četvrte godine studija upoznaju sa osnovnim idejama projekta Ruka u testu i načinom realizacije časova iz istoimenog izbornog predmeta u mlađim razredima osnovne škole. Naime, Ruka u testu je od školske 2003/04. godine jedan od izbornih predmeta sa kojim naši studenti u dosadašnjem studiranju nisu imali prilike da se susretnu, tako da se taj deo seminara namenjen studentima sastojao iz dva dela: plenarnih predavanja o principima rada i suštini projekta Ruka u testu,  i praktičnog rada po radionicama. Seminaru je prisustvovalo oko 160 studenata treće i četvrte godine studija, koji su tokom radioničarskog dela podeljeni u 5 grupa. U radu je bio zastupljen diferenciran grupni rad i grupni rad po ciklusima.
Drugom delu seminara prisustvovalo je 52 učitelja iz osnovnih škola sa teritorije opštine Jagodina (OŠ "Milan Mijalković", OŠ"Rada Miljković", OŠ "17. oktobar", OŠ "Ljubiša Urošević", OŠ "Goran Ostojić" i drugih) i 10 vaspitača iz dečijeg vrtića "Pionir" u Jagodini. Ovaj deo imao je za cilj da učesnicima seminara obezbedi stručno usavršavanje, omogući im da se na jednostavan način informišu o dosadašnjim rezultatima projekta "Ruka u testu" ne samo u Srbiji, već u evropskim okvirima i razmene iskustva sa kolegama koji su aktivno uključeni u ovaj projekat. Pored toga, učesnicima je omogućeno da svoje biblioteke obogate najnovijim izdanjima knjiga koje olakšavaju i nude nove ideje za realizaciju izbornog predmeta Ruka u testu - Otkrivanje sveta. S obzirom da je u pitanju akreditovani obavezni seminar Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja Projekt ruka u testu: kako kroz eksperimentalni pristup približiti nauke i tehnologije učenicima u predškolskom, prva četiri razreda osnovne škole i pedagoški projekti za učenike osnovnih i srednjih škola, čiji je kataloški broj 286 (na stranama 131-132 kataloga ZUOV), u trajanju od 8 sati, svi učesnici su, po završetku seminara, dobili odgovarajući sertifikat, odnosno uverenje da su pohađali pomenuti program stručnog usavršavanja.
Seminar je realizovao tim stručnjaka projekta Ruka u testu na čelu sa rukovodiocem tog projekta dr Stevanom Jokićem, naučnim savetnikom Instituta za nuklearne nauke "Vinča".
Organizatori seminara:
Irena Golubovi-Ilić i
Olivera Cekić Jovanović


 

Datum:Mart 2010
Ekskluzivni ugovor Pedagoškog fakulteta u Jagodini sa Britanskim savetom u Beogradu o održavanju Program TKT (Teaching Knowledge Test) Univerziteta u Kembridžu za izvodjenje nastave engleskog jezika


Ekskluzivni ugovor Pedagoškog fakulteta u Jagodini sa Britanskim savetom u Beogradu o održavanju Programa TKT (Teaching Knowledge Test) Univerziteta u Kembridžu za izvodjenje nastave engleskog jezika

Od marta 2010. godine
Pedagoški fakultet u Jagodini je stekao eksklizivno pravo da organizuje pripremu za izvodjenje nastave engleskog jezika u osnovnoj školi. Program TKT (Teaching Knowledge Test) je pripremljen i organizuje se po medjunarodnim standardima Univerziteta u Kembridžu, a priznat je u svetu i kod nas kao ispit iz metodike nastave engleskog kao stranog jezika: Program TKT priznaje Ministarstvo prosvete Republike Srbije na osnovu Sporazuma potpisanog sa Britanskim savetom u Beogradu 25.06.2009. godine kao 25 sati stručne prakse za izvođenje nastave engleskog jezika u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja i stručnog usavršavanja nastavnika engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama
Program TKT  fokusira se na osnovno znanje koje je potrebno svim nastavnicima engleskog kao stranog jezika. Ima za cilj da nastavnicima pruži uvid u osnove teorije nastave jezika povezane sa komunikativnim pristupom u nastavi engleskog jezika. Struktura i sadržaj su bazirani na programu pružanja teorijskog i praktičnog znanja iz metodike nastave jezika kao i o učenju jezika, a krajnji cilj je unapredjivanje nastave engleskog jezika u školama u Srbiji i postignuća učenika u učenju engleskog jezika, koji se kao obavezan predmet uči od prvog razreda osnovne škole, gde je zastupljen sa 84%, dok je njegova zastupljenost u gimnazijama u Srbiji čak 99%.
Program TKT podrazumeva aktivno učešće nastavnika i njihovo učenje kroz iskustvo i rad u paru i grupi, sa naglaskom na individualni doprinos nastavnika i njihovih novostečenih veština i znanja, a sa ciljem da se osposobe da nove veštine i metode primene u nastavi.
Program TKT obuhvata osnovne oblasti nastave stranog jezika kako u osnovnom, tako i srednjoškolskom obrazovanju i nastavi za odrasle širom sveta. Obuhvata tri osnovna modula:

 • Jezik, nastava i učenje stranog jezika
 • Planiranje časa i korišćenje resursa u učenju jezika
 • Organizacija nastave stranog jezika

Za pohadjanje Program TKT mogu se prijaviti nastavnici engleskog jezika (diplomirani anglisti), nastavnici jezika (diplomirani filolozi) i učitelji (diplomirani profesori razredne nastave), kao i ostali nastavnici koji poseduju znanje engleskog jezika na nivou B1 CEF-a (na primer sertifikat PET ili IELTS, ocena 4).
Program TKT će biti realizovan kroz 25 časova (4x6 časova + 1), subotom i nedeljom, od 27. marta 2010. godine (27. i 28. mart, 9. i 10. april 2010). Nastava će se odvijati na engleskom jeziku, a polaznici će dobiti priručnike za rad na časovima i za samostalni rad, kao i testove za vežbanja. Po završenom programu polaznici stiču sertifikat o završenom Programu TKT. Nastavu će izvoditi nastavnici engleskog jezika na Pedagoškom fakultetu u Jagodini, mr Vera Savić, predavač za Program TKT akreditovan od strane Britanskog saveta i spoljni saradnik Ministarstva prosvete Republike Srbije akreditovan za kreiranje, organizaciju i izvodjenje programa stručnog usavršavanja profesora engleskog jezika koji rade u gimnazijama i srednjim stručnim školama, i mr Ivana Ćirković-Miladinović, predavač za Program TKT akreditovan od strane Britanskog saveta.

Kontakt: Vera Savić (062 497 904) i Ivana Ćirković-Miladinović (063 7708 309).
Prijave se primaju do 20.03.2010. godine.
Potrebna dokumenta:
1. diploma o završenim osnovnim studijama na nastavničkom fakultetu
2. dokaz o znanju engleskog jezika.
http://www.cambridgeesol.org/exams/teaching-awards/clil.html 

Datum:05.03.2010
Prezentacija Centra za razvoj karijere Univerziteta u Kragujevcu I Bazileus programa na Pedagoškom fakultetu u Jagodini 1. marta 2010. godine


Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je u ponedeljak, 1. marta 2010. godine, održao prezentaciju na Pedagoškom fakultetu u Jagodini. Pred preko sto studenata prof. dr Violeta Jovanović, prodekan za nastavu Pedagoškog fakulteta je govorila o značaju studentske mobilnosti, a zatim je predstavnica Centra, gospođica Nina Manojlović, predstavila program mobilnosti Bazileus,  Prisutni studenti su imali prilike da čuju nešto više o uslovima konkurisanja, trajanju i iznosu stipendije, kao i kako što uspešnije aplicirati. Pored toga studenti su se bliže upoznali sa uslugama Centra i dobili promotivne materijale.

(Vera Savić, koordinator za medjunarodnu saradnju, 5.03.2010.)
http://razvojkarijere.kg.ac.rs/centar/component/content/article/72-sajmovi-i-prezentacije/564-2010-03-02-10-23-09

 

 

Datum:26.01.2010
Pedagoški fakultet u Jagodini prezentovao svoje reformske promene na Konferenciji ministara prosvete zemalja zapadnog Balkana održanoj u Beogradu 25-26. januara 2010. godine


Na poziv Ministarstva prosvete Srbije, prof. dr Violeta Jovanović, prodekan za nastavu na Pedagoškom fakultetu u Jagodini, učestvovala je na Konferenciji ministara prosvete zemalja zapadnog Balkana, gde je prezentovala iskustva Pedagoškog fakulteta u Jagodini u reformi koja na fakultetu teče već šest godina i daje rezultate koji nisu ostali nezapaženi na nacionalnom nivou. U delegaciji Pedagoškog fakulteta bili su dekan prof. Sretko Divljan, prodekan za nastavu prof. dr. Violeta Jovanović, mr Ilijana Čutura, koordinator za nauku, i mr Vera Savić, koordinator za međunarodnu saradnju. Takođe, na poziv organizatora, konferenciji su prisustvovale i prof. dr Nada Korać i doc. dr Sunčica Macura, kao i dvoje studenata našeg fakulteta, Magdalena Ivković i Petar Cvetković.

Konferencija ministara prosvete zemalja zapadnog Balkana pod nazivom "Sposobnosti nastavnika u različitim demokratskim društvima - uporedni pregled razvoja u zemljama zapadnog Balkana" održana je u Beogradu 25-26. januara 2010. u organizaciji Ministarstva prosvete Srbije u saradnji sa Savetom Evrope i uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Konferenciju je otvorio Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije, gospodin Žarko Obradović, koji je naveo da je na putu ka članstvu u Evropskoj uniji za Srbiju značajno iskustvo susednih zemalja u vezi sa pitanjima reforme i unapređivanja obrazovanja. Konferenciji su prisustvovali predstavnici ministarstava prosvete i obrazovanja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Švajcarske, kao i direktor Direkcije za obrazovanje i jezike Saveta Evrope, gospođa Olof Olafsdotir.  
Cilj konferencije bio je da doprinese daljoj reformi obrazovnog sistema, posebno kada se ima u vidu značaj kontinuiranog jačanja regionalne saradnje na polju obrazovanja. Gospođa Olafsdotir je istakla značaj razvoja transvenzalnih kompetencija nastavnika i navela da je cilj konferencije u Beogradu da doprinese boljoj saradnji u regionu, uz poštovanje različitosti. Ministar Obradović je ukazao na to da još nije dovršen rad na definisanju skupa profesionalnih nastavničkih sposobnosti, i dodao da predmetni nastavnici srednjih stručnih škola započinju rad bez imalo nastavničkih veština.

Prvo plenarna izlaganje bilo je posvećeno modernizaciji obrazovanja nastavnika i ulozi transverzalnih kompetencija, o čemu su uvodna izlaganja podneli zamenik direktora Sterling instituta za obrazovanje, gospođa Džuli Alen, i direktor  Centra za obrazovnu politiku Univerziteta u Ljubljani, gospodin Pavel Zgaga. Na drugom plenarnom predavanju na temu regionalnih iskustava u obrazovanju nastavnika govorio je gospodin Piter Grinvud, direktor Operativnog odeljenja Evropske obrazovne fondacije, i gospođa Ivon Frice, viši savetnik u Nordijskom savetu ministara.

Tri paralelne sesije na konferenciji bavile su se rezultatima istraživanja u oblasti transverzalnih kompetencija. Jedna od sesija imala je za temu promene u obrazovanju nastavnika, i na njoj su saopštenja podneli gospodin Dejvid Frost, docent na Univerzitetu u Kembridžu, i prof. dr Violeta Jovanović, prodekan za nastavu na Pedagoškom fakultetu u Jagodini. Profesor Jovanović je govorila o toku reformskog procesa i rezulatatima kojima se Pedagoški fakultet sa razlogom ponosi. Njeno izlaganje je izazvalo veliko interesovanje predstavnika ministarstava Balkanskih zemalja koji su joj iskreno čestitali, i u živoj diskusiji koja je usledila navodili primer našeg fakulteta kao izuzetan u situaciji kada obrazovanje nastavnika u regionu tek treba da započne obimne promene kako bi odgovorilo na zahteve vremena i prostora u kome živimo.

 

Datum:16.12.2009
Pedagoški fakultet u Jagodini na Tempus konferenciji u Beogradu


Tempus konferencija je održana 16. decembra 2009. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, a u organizaciji Nacionalne Tempus kancelarije u Beogradu. Kao predstavnici Pedagoškog fakulteta Konferenciji su prisustvovale prof. dr Violeta Jovanović i mr Vera Savić, koje su imale prilike da se upoznaju sa Tempus i Erasmus Mundus projektima kojima je odobreno finasiranje na nedavno završenim selekcijama, kao i sa novim mogućnostima za konkurisanje u okviru ova dva programa i programa Jean Monnet.
Kako je Pedagoški fakultet u Jagodini partner na dva od ukupno trinaest Tempus projekata koji su odobreni za finansiranje u periodu 2010-2013, i to Modernising Teacher Education in a European Perspective i Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro, Tempus info-dan je bio prilika da se partneri u zajedničkim projektima sretnu i naprave planove aktivnosti. Pored toga, plenarna predavanja na konferenciji i učešće na radionicama pružilo je mogućnost upoznavanja sa novim stremljenjima u oblasti internacionalne saradnje univerziteta u Evropi.
Oko dve stotine učesnika koji su prisustvovali Konferenciji pozdravio je ministar prosvete, prof. dr Žarko Obradović, zatim ambasador Delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji, gospodin Vinsent Dežer, i predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, prof. dr Srđan Stanković. Plenarna predavanja održali su gospođica Antonella Giorgio, predstavnik Izvršne agencije za EU programe iz oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA), Brisel, koja je govorila o menadžmentu Tempus programa od strane EACEA, dok su o doprinosu izabranih Tempus nacionalnih projekata reformi visokog obrazovanja i primenii Bolonjskog procesa govorili predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu i Univerziteta u Beogradu.
Na radionicama se diskutovalo o modernizacija kurikuluma i dvostrukim i zajedničkim diplomama. Predstavljena su dosadašnja iskustva u interdisciplinarnim projektima, kao i saradnja visokoškolskih ustanova sa okruženjem.
Predstavnici Fakulteta su imali i sastanak sa gospođicom Antonellom Giorgio i dobili poziv za prijavljivanje novog Tempus projekta, s obzirom na izuzetan uspeh koji je imao upravo okončani Tempus projekat Pedagoškog fakulteta u Jagodini Curriculum Reform in Teacher Education.
(Vera Savić, koordinator za međunarodnu saradnju Pedagoškog fakulteta u Jagodini, 13.01.2010.)

 

Datum:15.12.2009
Profesori evropskih univerziteta u poseti Pedagoškom fakultetu


U okviru aktivnosti Tempus projekta Development of Lifelong Learning Framework in Serbia, čiji je koordinator Univerzitet u Kragujevcu, a koordinator projekta prof. dr Verica Babić, delegacija od bilo šest profesora sa univerziteta iz tri EU države posetila je 15. decembra 2009. godine Pedagoški fakultet u Jagodini. Poseta je bila radna, tako da su gosti posle razgovora sa dekanom, prof. Sretkom Divljanom, i nastavnicima Fakulteta, održali tri veoma zapažena predavanja. Prof. dr Soren Ehlers sa Pedagoškog fakulteta Aarhus Univerziteta (Danska) održao je interaktivno predavanje o kompetencijama nastavnika i doživotnom učenju, dok su prof. dr Krzysztof Chmara, direktor Regionalnog centra za inovacije Univerziteta u Bigošću (Poljska) i prof. Mihai Cosoveanu sa Univerziteta u Krajovi (Rumunija) govorili o novim ulogama nastavnika i edukatora i primeni tehnologije u programima doživotnog učenja. U diskusijama su učestvovali i studenti i profesori Pedagoškog fakulteta u Jagodini, kao i učitelji, nastavnici, vaspitači i stručno osoblje iz škola i vrtića u Jagodini.
(Vera Savić, koordinator za međunarodnu saradnju Pedagoškog fakulteta u Jagodini, 13.01.2010.)

 

 

 

Datum:13.12.2009
Svečana akademija povodom Dana Pedagoškog fakulteta


U pozorištu "Stanislavski" prigodnom svečanošću proslavljen je Dan Pedagoškog fakulteta u Jagodini. Prisutnima su se obratili predsednica Skupštine Republike Srbije Slavica Đukić-Dejanović, rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Slobodan Arsenijević, prodekan za nastavu prof. dr Violeta Jovanović i dekan Fakulteta prof. mr Sretko Divljan. Povodom Dana fakulteta i ove godine nagrađeni su najbolje studenti na svim smerovima.
U umetničkom delu programa učestvovali su učenici OŠ "Boško Đuričić", a studenti našeg fakulteta su premijerno izveli predstavu pod nazivom Braćo i sestre na tekst Duška M. Petrovića, u režiji Sretka Divljana.
Hor  Pedagoškog fakulteta izveo je kompozicije:
Gaudeamus igitur
Nek svud ljubav sja (belgijsku pesma); solista Teodora Vukićević, učenica 4. razreda OŠ "17. oktobar"
Moon river, Andy Williams; solista Milica Stanković, saradnik u nastavi na Pedagoškom fakultetu
When the saints go marching in (gospel)
Dirigent: Jelena Grkić
Klavirska saradnja: Bratislav Starčević  

Datum:17.10.2008
Sednica Senata Univerziteta u Kragujevcu održana u Pedagoškom fakultetu u JagodiniČast da bude prvi domaćin sednici novog saziva Senata Univerziteta u Kragujevcu imao je Pedagoški fakultet u Jagodini 17. oktobra 2009. godine. Rektora Univerziteta, prof. dr Slobodana Arsenijevića, prorektore i dekane svih fakulteta članica Univerziteta u Kragujevcu, primio je dekan Pedagoškog fakulteta, prof. mr Sretko Divljan, koji je sa svojim saradnicima predstavio Pedagoški fakultet. Izlaganja su imala za cilj da uvaženim gostima predstave sve aspekte rada Fakulteta, od akreditovanih nastavnih programa, naučno-istraživačkog rada, uslova rada, preko izdavačke delatnosti, medjunarodne saradnje, učešća u medjunarodnim projektima, do planova za budući razvoj.

 

 

 

 

Datum:02.10.2009
Okrugli stoNa Pedagoškom fakultetu u Jagodini 1. i 2.10. 2009. održan je Okrugli sto SOCIJALNA PEDAGOGIJA: OSETLJIVOST NA PITANJA DRUŠTVENE MARGINE - Profilisanje nove struke. Gosti - predavači Okruglog stola bili su prof. dr Bojan Dekleva, prof. dr Alenka Kobolt  i doc. dr Špela Razpotnik, kolege sa smera za Socijalnu pedagogiju Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

Skup je organizovan u okviru Programa saradnje između Pedagoškog fakulteta u Ljubljani i Pedagoškog fakulteta u Jagodini, koji je potpisan u maju 2008. godine. Okrugli sto je deo projekta Povećana odgovornosti u nastavi zaštite okoline i poštovanja ljudskih prava (Increased responsability in ecology and human rights teaching) koji podržava Ambasada Finske u okviru svog programa Fond za lokalnu saradnju. Skup je otvorio gospodin Riku Warjovaara, prvi sekretar Ambasade Finske, a nakon toga, goste i učesnike programa je pozdravio dekan fakulteta prof. Sretko Divljan.

Prvi dan Okruglog stola je realizovan u formi predavanja sa pratećim diskusijama. Inspirativna predavanja profesora iz Ljubljane bila su praćena zanimljivim diskusijama, u kojima je učestvovala većina učesnika. Pored nastavnika, saradnika i studenata Pedagoškog fakulteta u Jagodini, učesnici Okruglog stola bili su učitelji, vaspitači, psiholozi, pedagozi, direktori iz osnovnih škola, predškolskih ustavnova i domova učenika u Jagodini, Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu, kao i nastavnici Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Učiteljskog fakulteta u Vranju, stručnjaci iz Centra za profesionalni razvoj u obrazovanju u Beogradu.

Drugi dan Okruglog stoga osmišljen u formi radionice, bio je posvećen razmatranju programskih sadržaja, komparativnim analizama kurikuluma na Pedagoškom fakultetu u Jagodini i Pedagoškom fakultetu u Ljubljani, kao i planovima za buduću saradnju. 

Nakon uspešno realizovanog radnog dela, gosti iz Ljubljne i domaćini iz Jagodine, su posetili Akvapark, Zoološki vrt i Muzej voštanih figura u Jagodini. 

 

Datum:19.05.2009
Integrisana praksa prve godine osnovnih akademskih studija-učiteljU okviru integrisane prakse prve godine osnovnih akademskih studija, studijskog programa:učitelj, studenti Pedagoškog fakulteta su sa đacima OŠ "Rada Miljković", odelenja III 1 posetili Nišku Banju.

Nikolić Milena
Stanković Marko
Rašković Dušica
Marković Tamara

 

 
 

Datum:24.04.2009
Škola po meriU organizaciji Odjela za obrazovanje učitelja i odgojitelja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 24 i 25.04. 2009. godine održan je X međunarodni znanstveni skup " Dani Mate Demarina" u Medolinu uz suorganizaciju Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Glavna tema skupa bila je "Škola po mjeri". Učesnici su bili iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i BiH. Sa Pedagoškog fakultet u Jagodini učesnik je bila prof. dr Gordana Budimir Ninković, sa temom rada "Socijalna komunikacija u porodici-put do nasilja ili konstruktivnog rešavanja problema u školi" (koautor doc. dr Emina Vukašinović Kopaz).
 

 
 

Datum:13.12.2008
Svečana akademija povodom Dana Pedagoškog fakultetaPrigodnom svečanošću proslavljen je petnaesti po redu Dan Pedagoškog fakulteta u Jagodini.
Prisutnima su se obratili dr Slavko Gordić, poseban savetnik ministra prosvete, prorektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Verica Babić, prodekan doc. dr Violeta Jovanović, dekan prof. mr Sretko Divljan kao i učesnici skupa Balkanske asocijacije učiteljskih, pedagoških i srodnih fakulteta, uvaženi gosti iz Turske, Bugarske, Albanije, Makedonije, Republike Srpske i Srbije.
Univerzitet u Kragujevcu je povodom Dana fakulteta nagradio najboljeg studenta IV godine, Sanju Stanković.
U saradnji sa svojim profesorima, sa decom i vaspitačima iz jagodinskih dečjih vrtića, učenicima i učiteljima OŠ "Rada Miljković" i OŠ "Boško Đuričić", studenti našeg fakulteta su pripremili prigodan program, otkrivajući deo tajanstvenog sveta tonova, boja, reči, plesa i igre.

Hor Pedagoškog fakulteta
dirigent: Jelena Grkić
korepetitor: Bratislav Starčević, student II godine
Gaudeamus igitur
Moj deda voli tango
tekst: Slobodan Petrović
muzika: Jovica Gavrilović
Vojislav Ilić: Pošla moma na voda 

Datum:05.12.2008
Ponovo u gostina u Ambasadi Finske u BeograduPovodom Dana državnosti Republike Finske, 5.decembra, bili smo gosti na prijemu u rezidenciji ambasadora, gospodina Kari Veijalainena, i njegove supruge, gospođe Aneli Veijalainen. Ovo je bila prilika da sretnemo stare prijatelje, da se zahvalimo na još jednom toplom gostoprimstvu u Helsinkiju u novembru ove godine, i da razmenimo ideje o budućoj saradnji.

 

Datum:12.11.2008
Studijsko putovanje u HelsinkiStudijsko putovanje i poseta Helsinkiju nastavnika i saradnika Pedagoškog fakulteta u Jagodini organizovana je u okviru Tempus projekta 0d 5 do 12. novembra 2008. godine. Predusretljiv i ljubazan domaćin gostima iz Srbije bio je Mati Meri, profesor u penziji, doskorašnji šef departmana za obrazovanje nastavnika na Univerzitetu u Helsinkiju, zahvaljujući kome je poseta bila ne samo dobro organizovana i celishodna, već i izuzetno prijatna.

Preuzmite izveštaj 

Datum:26.06.2008
Metodički aspekti nastave matematike


Regionalni naučni skup na temu Metodički aspekti nastave metematike održan je 23. i 24. juna 2008. godine na Pedagoškom fakultetu u Jagodini, u organizaciji samog Fakulteta, a pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Finske u Beogradu. Ovaj skup je deo projekta Razvoj kurikuluma: unapređivanje praktične nastave i istraživanja, peti je i poslednji u toku školske 2007/08. godine u okviru navedenog projekta. Naučnom skupu je prisustvovalo 240 učitelja i nastavnika matematike i informatike iz osnovnih škola Pomoravskog okruga i iz nekoliko susednih okruga. Posebno interesovanje su pokazali studenti Pedagoškog fakulteta, a projektom je do sada obuhvaćeno preko 500 učitelja i nastavnika različitih stručnih profila.

Preuzmite izveštaj 

Datum:17.05.2008
Poštovanje različitosti dece u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastuPedagoški fakultet u Jagodini ponovo je bio centar novih događanja u oblasti obrazovanja: 16. i 17. maja 2008. godine održana je međunarodna konferencija iz oblasti metodike nastave engleskog jezika pod nazivom Poštovanje različitosti dece u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastu. Ovo je četvrti skup koji je na ovom fakultetu održan u tekućoj školskoj godini kao deo projekta Razvoj kurikuluma: unapređivanje praktične nastave i istraživanja, čiji je pokrovitelj Ambasada Republike Finske u Beogradu.

Preuzmite izveštaj

 


 

Datum:10.05.2008
Etička dimenzija obrazovanjaU vreme kada obeležava 110 godina školovanja učitelja, Pedagoški fakultet u Jagodini je na predlog Katedre za humanističke nauke, organizovao, 9. i 10. maja međunarodni naučni skup na temu: Etička dimenzija obrazovanja. Skup je okupio 34 učesnika  sa različitih fakulteta i instituta iz zemlje i Regiona.

Preuzmite izveštaj
 

Datum:12.04.2008
Umetnost u metodikama nastaveNa Pedagoškom fakultetu u Jagodini je krajem prošle nedelje, 11.  i 12. aprila 2008. godine, održan regionalni naučni skup pod nazivom Umetnost u metodikama nastave. Skup je organizovan pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Finske u Beogradu, kao deo projekta Razvoj kurikuluma: unapređivanje praktične nastave i istraživanja, kojim je predviđeno održavanje pet naučnih skupova iz različitih oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika.

Preuzmite izveštaj


 

Datum:12.03.2008
Tempus sastanak u BriseluUčešće našeg fakulteta u Tempus projektu: sastanku predstavnika Tempus projekata u Briselu 10. i 11. marta 2008. prisustvovala Vera Savić. Na dvodnevnom sastanku je bilo 250 predstavnika iz preko 40 zemalja, koji su predstavljali 155 Tempus projekata. Naš projekat zastupao i profesor Mati Meri sa Univerziteta u Helsinkiju.

Preuzmite izveštaj


 

Datum:16.02.2008
Sportske igre i skijanjeDeo nastave iz predmeta sportske igre i skijanje realizovan je od 09.02.2008 do 16.02.2008. godine na Maljovici - planina Rila (Republika Bugarska). Studenti su uspešno savladali osnovnu i naprednu tehniku alpskog smučanja, igre na snegu i organizaciju aktivnosti u prirodi u zimskim uslovima. Nastava je protekla u idealnim vremenskim i prostornim uslovima. Svi studenti su pokazali izuzetnu upornost, odgovornost, zadovoljavajuće znanje i položili ispit sa pozitivnim ocenama.

 

Datum:02.02.2008
Međunarodna konferencija


28. januara - 2.februara 2008. godine u Dubni (Rusija), održana je XV  međunarodna konferencija Mathematics. Computers. Education. Na konferenciji su sa saopštenjem Mathematical Abilities: Identification and Development učestvovali nastavnici našeg Fakulteta dr Milana Egerić i mr Aleksandra Mihajlović, kao i dr Mirko Dejić sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu.

Konferencija je održana na Objedinjenom institutu za nuklearna istraživanja, a njeni organizatori su bili: Moskovski državni univerzitet M. V. Lomonosov; Objedinjeni institut za nuklearna istraživanja u Dubni; Centar za biološka istraživanja Puščino (Ruska Akademija Nauka); Institut za primenjenu matematiku M. V. Keldiš (Ruska Akademija Nauka); Naučni centar za primenjena istraživanja u Dubni; Međuregionalna društvena organizacija "Žene u nauci i obrazovanju".


Preuzmite izveštaj


 

Datum:23.12.2007
Naučno-stručni skup KNJIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI

Na Pedagoškom fakultetu u Jagodini 21. i 22. decembra 2007. održan je naučni skup Književnost za decu u nauci i nastavi. Skup je organizovan u okviru projekta Reforma kurikuluma: unapređivanje praktične nastave i istraživanja u saradnji sa Vladom Republike Finske.


Programski odbor skupa činili su: prof. dr Vuk Milatović, prof. dr Miomir Milinković,  prof. dr Tihomir Petrović, doc. dr Violeta Jovanović i doc. dr Tiodor Rosić. U organizacionom odboru bili su:  prof. mr Sretko Divljan, predavač Vera Savić, mr Ilijana Čutura,  doc. dr Tiodor Rosić i doc. dr Violeta Jovanović.

Učesnici naučnog skupa bili su eminentni stručnjaci iz oblasti nauke o književnosti, lingvistike i metodike jezika i književnosti, iz zemlje (preko 50 učesnika sa svih državnih univerziteta, od čega 14 sa Pedagoškog fakulteta u Jagodini) i regiona (ukupno 10 učesnika iz Republike Srpske, Crne Gore i Makedonije).

Skup je otvorio i unjegovom radu učestvovao ambasador Republike Finske, gospodin Kari Veijalainen. Sedam referata u plenumu podneli su: prof. dr Tihomir Petrović, prof. dr Miomir Milinković, prof. dr Vuk Milatović, prof. dr Radoje Simić, prof. dr Mito Spasevski  prof. dr Cvijetin Ristanović i doc. dr Tiodor Rosić. Potom je rad nastavljen u sekcijama za jezik, književnost i metodiku. Izveštaje o radu sekcija podneli su profesor Miloš Kovačević i profesor Miomir Milinković.

Skup je pružio nova saznanja o aktuelnim kretanjima u savremenoj teoriji književnosti za decu, kao i najsvremenije uvide u književnoteorijske, lingvističke i metodičke pristupe književnosti za decu i mlade. Svi referati sa ovog naučnog skupa biće štampani u zbornicima radova.


 

Datum: 13.12.2007.
Svečano obeležen dan Fakulteta


Studenti i nastavnici uz brojne evropske i domaće zvanice proslavili dan Pedagoškog fakulteta 13.12.2007. god. u Jagodini. Prigodna svečanost održana je u jagodinskom centru za kulturu. Prisutnima su se obratili dekan Fakulteta, prof. mr Sretko Divljan, prorektor Univerziteta u Kragujevcu, Ljiljana Mijatović, prodekan Fakulteta, docent dr Violeta Jovanović, gost iz Helsinkija, Arto Vartohari i predsednik opštine Jagodina, Dragan Marković.


Program svečane akademije pripremili su nastavnici i saradnici Fakulteta.Hor Pedagoškog fakulteta i hor vrtića "Pionir" nastupili su pod umetničkim vođstvom Jelene Grkić.Sa studentima Fakulteta, decom osnovne škole "17. oktobar" i jagodinskih vrtića, prigodne numere pripremili su Nada Miletić, Irena Golubović-Ilić, Aleksandra Mihajlović, Nataša Vukićević, Snežana Marković i Slađana Tošić.Gosti: Bora Dugić u pratnji Ivana Radovanovića i dečji hor "Izvorče" iz Makedonije pod vođstvom dirigenta i kompozitora Zapro Zaprova.


Datum:10.12.2007
Korisne strategije za nastavnike

Jednodnevni seminar pod naslovom Korisne strategije za nastavnike održan je na Pedagoškom fakultetu u Jagodini dana 9. novembra 2007. godine. Predavač je bio Dr Phillipe Dupont, direktor škole za decu i adolescente sa poremećajem ponašanja u državi Merilend, SAD, i predavač organizacije TWI for the Children, Virdžinija, SAD. Osnivač i predsednica ove organizacije, gospodja Bobby Houser, počela je da radi sa decom na Balkanu 1996. godine i već deset godina organizuje timove stručnjaka koji pripremaju i izvode radionice (prvenstveno za nastavu engleskog jezika) za nastavnike koji rade sa decom u letnjim kampovima, sirotištima i centrima za decu sa posebnim potrebama.

Seminar je bio namenjen studentima i nastavnicima Pedagoškog fakulteta, a sastojao se od nekoliko povezanih predavanja o stvaranju uslova za uspešno učenje, motivisanju učenika i strategijama za kontrolu ponašanja. Bilo je prisutno preko sto studenata koji su pokazali veliko interesovanje za teme vezane za njihov budući poziv. Učesnici su predavanja pratili na engleskom jeziku i aktivno učestvovali u diskusiji. Svi učesnici su dobili sertifikat o prisustvu seminaru. 

Datum:10.10.2007
Svečani prijem novih studenata

Povodom prijema nove generacije studenata (petnaeste generacije na smeru profesor razredne nastave, treće na smeru vaspitač za rad u predškolskim ustanovama i druge na smeru vaspitač za rad u domovima) na Fakultetu je 1. oktobra 2007. godine organizovana prigodna svečanost. Nakon lutkarske predstave koju su pripremili studenti našeg Fakulteta, prigodnom besedom dekan prof. mr Sretko Divljan pozdravio je novu generaciju studenata.

 

Datum:10.10.2007
Predavanje Matti Merija


Na Pedagoškom fakultetu u Jagodini, uvaženi prof. dr Matti Meri sa Univerziteta u Helsinkiju, održao je predavanje studentima na temu "Interakcija između nastavnika, đaka i nastavnog sadržaja, " 3. oktobra 2007. godine u amfiteatru sa početkom u 10.00h.


 

Datum:07.09.2007
Svetski kongres pedagoga


Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je, od 3. do 7. septembra 2007. godine održan XIII svetski kongres komparativnih i internacionalnih pedagoga, na kome je učestvovala prof. dr Gordana Budimir - Ninković.
Izveštaj sa kongresa 

Datum:07.09.2007
Naučno-stručni skup KNJIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI

Na Pedagoškom fakultetu u Jagodini,21. i 22. decembra 2007. održaće se Naučno-stručni skup KNJIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI.
Preuzmite poziv za učešće

 

Datum:16.07.2007
Odobrenje Brisela za naš TEMPUS projekat

Pedagoškom fakultetu u Jagodini evropska komisija odobrila je sredstva za realizaciju projekta pod nazivom Curriculum Reform in Teacher Education. Projekat će se realizovati u saradnji sa srodnim fakultetima Univerziteta u Helsinkiju, Atini, Primorskoj, Beogradu i Nišu u periodu od 2007. do 2009. god.

Za više detalja pogledati Tempus novosti evropskog portala (CARDS)Datum:28.06.2007
Koncert HORA Pedagoškog fakulteta u Jagodini


U petak, 22. juna 2007. godine, sa početkom u 19 časova, održan je koncert hora Pedagoškog fakulteta u Jagodini u foajeu Centra za kulturu, dirigent Jelena Grkić.


Hor je izveo sledeći program:

 • Nikolaj Kedrov: Otče naš
 • Dmitrij Bortnjanski: HvaliteGospoda s nebes
 • Stevan St. Mokranjac: Njest svjat
 • Stevan St. Mokranjac: Tebe pojem
 • Aleksandar Arhangelckij: Glasom mojim ko Gospodu vozvah
 • Sergej Rahmanjinov: Bogorodice Djevo
 • Milenko Živković: Struga
 • Vojislav Simić:Kaleš, bre, Anđo
 • Stevan St. Mokranjac: VIII Rukovet


   

Datum:01.06.2007
Naučno-stručni skup STVARALAŠTVO NIKOLE CVETKOVIĆA

 

U organizaciji Univerziteta u Kragujevcu, Pedagoškog fakulteta u Jagodini, Fakulteta za kulturu i medije Megatrend Univerziteta u Beogradu, Banja Luka College-a,  Dečjeg pozorišta "Stanislavski", Jagodina, Književne radionice "Vladimir Krasić" Beograd
Održan je
Naučno-stručni skup
STVARALAŠTVO
NIKOLE CVETKOVIĆA
u Jagodini, 1. juna 2007. godine u Svečanoj sali Pedagoškog fakulteta u Jagodini sa početkom u 11.00h

Nikola Cvetković je rođen 1939. godine u Leskovcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filološkom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1964. godine na Grupi za jugoslovensku i opštu književnost. Na istom fakultetu je 1973. godine magistrirao ("Poetika Milana Dedinca"). Doktorsku disertaciju "Pesničko stvaralaštvo i poetika Miloša Crnjanskog" odbranio je 1981. godine pred komisijom Filološkog fakulteta u Beogradu ...

Program skupa


Datum:18.05.2007
Poziv na Međunarodni festival lutkarstva

Dekan fakulteta prof. mr Sretko Divljan dobio je poziv od Međunarodnog instituta lutkarske umetnosti iz Praga da bude počasni gost 11. međunarodnog festivala lutkarske umetnosti koji će biti održan u periodu od 28.05. do 03.06.2007. u Pragu, Češka republika. Dekan je takođe pozvan i da učestvuje na prvom zvaničnom kongresu WAP (svetskog udruženja lutkara).Datum:11.05.2007
Akreditacija fakulteta

Naš fakultet je dobio akreditaciju za naučnoistraživački rad od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.
Za više detalja posetiti sajt Ministarstva (Akreditacija NIO)

 

Datum:05.04.2007
Izašao članak o Fakultetu u NIN-u

U članku pod nazivom "Učitelj, kreator novog boljeg sveta" koji je izašao u nedeljniku NIN (od 05.04.2007. godine), dekan i prodekan Fakulteta govore o našem Fakultetu uopšte i uslovima studiranja.

Pročitaj ceo članak

Datum:19.03.2007.
Izložba Van Goga u Budimpešti
U okviru studijske ekskurzije za Prag, nastavnici i saradnici Pedagoškog fakulteta obišli su jednu od najposećenijih izložbi u ovom delu Evrope - izložbu Van Goga u Narodnom Muzeju u Budimpešti.
Prva velika izložba Van Goga, posle one u Beču 1903, zbog velikog interesovanja i posećenosti zatvorena je 01. aprila umesto 20. marta i pretvorila se u najveći događaj u centralnoj Evropi. Dela ovog velikog umetnika stigla su iz četrdesetak muzeja sveta. Među prvima je stiglo delo "Seljačka kuća u Provansi" (1888) iz Nacionalne galerije umetnosti iz Vašingtona, a zatim i druga dela iz Muzeja Van Goga, Fondacije Vinsenta van Goga i Rijksmuzeja iz Amsterdama, muzeja i galerija iz Baltimora, Beča, Čikaga, Edinburga, Helsinkija, Madrida, Metropoliten muzeja iz Njujorka, Nacionalne galerije iz Otave, iz Luvra i Muzeja D'Orse iz Pariza, iz Rima, Roterama, Štutgarda, Ciriha, a tu su bila i dela koje poseduje muzej domaćin.
U nekoliko sala nastavnici Fakulteta bili su u prilici da vide ukupno 43 slike, 24 crteža i 10 litografija i gravira, osiguranih na vrtoglavih 760 miliona dolara.  


Datum: 22.03.2007
Prag: Studijska ekskurzija
U periodu od 19.03.2007 do 22.03.2007. organizovana je Studijske ekskurzija nastavnika i saradnika Pedagoškog fakulteta za Prag. Tom prilikom profesori su posetili najznačajnije kulturno istorijske spomenike Praga. Dekan Fakulteta uspostavio je saradnju našeg Fakulteta sa jednim od najreprezentativnijiih lutkarskih pozorišta u Češkoj.Datum: 13.12.2006.
Svečano obeležavanje dana Pedagoškog fakulteta u Jagodini


Prigodnom svečanošću studenti i nastavnici uz brojne evropske i domaće zvanice proslavili dan Pedagoškog fakulteta 13.12.2006. god. u Jagodini. Prisutnima su se obratili dekan prof. mr Sretko Divljan i prodekan prof. dr Violeta Jovanović Pedagoškog fakulteta, kao i gosti iz inostranstva prof. dr Marija Tzani (Atina) i Arto Vartohari (Helsinki).
Program svečane akademije:
Hor Pedagoškog fakulteta (dirigent: Jelena Grkić)
Gaudeamus igitur
J.S. Bach: Psalite Deo Nostro
M. Živković: Struga
Pozdravna reč dekana Fakulteta
Studenti Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu (dirigent: Katarina Stanković)
Pijetro Maskanji: Intermeco iz opere Kavalerija rustikana
Bojerka (narodna)
Žorž Bize: Habanera - za solo flautu i gudački orkestar
solista:Neda Arsenijević
Oči čarnije (narodna)
Studenti Pedagoškog fakulteta
Dajte deci škole kakve vole
-ka evropskim standardima-
Studenti Pedagoškog fakulteta
Učiteljsko kolo
Datum:12.12.2006.
Predavanje Marije Tzani
Uvažena prof. dr Maria Tzani Univerziteta u Atini održala je predavanja na teme "Dijalog u obrazovanju" i "Neurološke osnove učenja" studentima Pedagoškog fakulteta. Uz interesantnu diskusiju sa studentima profesorka je pokušala da navede studente da sami izvedu zaključke u vezi sa razlikama između pojmova policy i politic kako bi odgovorili na pitanja ko na čije kreiranje može i zaista ima uticaja i koja je uloga učitelja u tom procesu.
oktobar 2006

Nabavljena je i instalirana interna radio stanica čiji programski sadržaj osmišljavaju studenti Fakulteta u saradnji sa nastavnicima i saradnicima. Interni radio je u 2006. godini bio u fazi pripreme za rad. Sve pripreme i instalacije završene su do 1. 10.2006, te sledi obuka studenta i utvrđivanje programske šeme, koja treba da obuhvati informativne sadržaje koji se odnose na rad na Fakultetu, stručne i pedagoške i zabavne sadržaje.

Mentorski seminar za nastavnike engleskog  jezika činilo je sedam predavanja i sedam radionica. Cilj ovog seminara bio je da nastavnicima pruži podršku u segmentima metodike engleskog jezika bitnim i za rad u mlađim razredima osnovne škole. Kako se na Fakultetu planira formiranje modula za engleski jezik, seminar je podržao istraživanja teorijsko-metodoloških osnova i planiranje kurikuluma za ovaj modul. ". Seminar je činilo sedam predavanja i sedam radionica koje su održali profesori metodike engleskog jezika sa Univerziteta u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, kao i treneri akreditovani od strane Ministarstva prosvete i sporta Srbije i Britanskog Saveta u Beogradu.   

Program  Dete je otac čoveka činili su susreti sa Draganom Lakićevićem i Grozdanom Olujuić (autorima književnih dela u sastavu školske lektire predviđene osnovnoškolskim kurikulumom). Osnovni ciljevi programa jesu: istraživanje novih mogućnosti za tumačenje književnih dela  na osnovu razgovora sa samim autorom, povećanje zainteresovanosti studenata za izučavanje književnosti za decu i metodike književnosti. 


maj 2006

Veliki broj naših nastavnika i saradnika učestvovao je u radu Završne konferencije programa Korak (maj 2006.) u Novom Sadu i Somboru, na kojoj su učestvovali i stručnjaci iz EU i regiona, kao i ministar prosvete i sporta Republike Srbije, Slobodan Vuksanović. Konferencija je obuhvatala izlaganja učesnika, prezentaciju gospođe Tatjane Plevnik (Ministarstvo prosvete Republike Sloevnije), panel diskusiju o ulozi učitelja u savremenoj školi koju je vodio prof. Mati Meri (Univerzitet u Helsinkiju). Saopšenja su štampana u posebnoj publikaciji.

Zamke u nastavi srpskog jezika i književnosti - drugi mentorski seminar održan je u maju 2006. Seminar je imao za cilj da unapredi teorijska znanja učitelja-mentora iz oblasti srpskog jezika, književnosti i metodike srpskog jezika i književnosti. Na taj način učitelji koji su mentori studentima na profesionalnoj praksi mogu podržati studente i u primeni savremenih saznanja, metoda i oblika rada i nastavnih sredstava.   
Programi seminara, odnosno teme predavanja i radionica utvrđene su u saradnji sa učiteljima koji su u blagovremeno sprovedenoj anketi naveli najčešće nedoumice u čijem rešavanju bi im bila dragocena pomoć odgovarajućih stručnjaka.   Predavači na seminaru (dr Milentije Đorđević, mr Ana Jovanović, mr Ilijana Čutura, Branko Ilić, mr Miodrag Pavlović, mr Sanja Golijan, mr Smežana Marković) bili su profesori i asistenti sa Učiteljskog fakulteta u Jagodini, Učiteljskog fakulteta u Somboru, Filozofskog fakulteta u Nišu i Filološkog fakulteta u Kragujevcu. Predavači su osim dobro pripremljenih izlaganja i maštovito urađenih prezentacija polaznicima ponudili i sadržajan štampani materijal koji je poslužio kao osnova za radionaičarski rad, ali i sistematizovani pregled obrađenih tema. Organizacijom seminara Zamke u nastavi srpskog jezika i književnosti i kako ih izbeći Učiteljski fakultet u Jagodini otpočeo je sa realizacijom programa permanentnog stručnog usavršavanja nastavnika osnovnih škola u Srbiji.


april 2006

U organizaciji Fakulteta, uz finansijsku podršku Programa "Korak", održana je trodnevna aktivnost na preispitivanju planova i programa rada i organizacije prakse. Rad u obliku diskusija u sekcijama i radioničarskog rada u grupama odvijao se u Vrnjačkoj Banji u aprilu 2006. Učesnici su bili svi nastavnici i saradnici Fakulteta, Vidosava Grahovac (Institut za obezbeđivanje kvaliteta u obrazovanju, Beograd), Auli Tum (Univerzitet u Helsinkiju), prof. Marija Cani (Univerzitet u Atini), prof. Ružica Nikolić (PMF Univerziteta u Kragujevcu), Paivi Ahonen i Sari Đaković (program "Korak"). Rezultati rada: kreiranje i usvajanje strukture studijskog programa, kreiranje baze za reformu programa i plana prakse.
Tema jedne od sekcija bila je i diskusija sa potencijalnim partnerima partenra o oblastima za rad na Tempus projektu. Saradnja sa unievrzitetom u Helsinkiju u okviru Tempusa inicirana je od strane Koraka u cilju da se institucionalno umrežavanje Fakulteta sa srodnim, vodećim institucijama u Evropi održava i posle završetka programa (o aktivnostima vezanim za Tempus aplikaciju v. odeljak III.1.).

Doc. Nataša Vukićević, mr Snežana Marković i mr Dušan Ristanović u aprilu 2006. učestovali su u radu okruglog stola o organizaciji i ciljevima prakse u Beogradu. Okrugli sto organizovan je u okviru programa "Korak", uz učešće finskih eksperata i predstavnika brojnih institucija koje se bave obrazovanjem u Srbiji.


mart 2006

Ruka u testu - internacionalni seminar

U okviru programa profesionalnog razvoja nastavnika u Srbiji "Korak", marta 2006. godine na fakultetu je organizovan seminar pod nazivom Ruka u testu. Seminar je imao za cilj da postavi teorijsku osnovu za istraživanje mogućnosti eksperimentalnog rada na polju nastave prirodnih nauka, kao i da da praktične smernice u ovakvom radu. Studenti fakulteta i učitelji-mentori upoznali su se sa osnovnim idejama programa La main a la pate u Francuskoj i mogućnostima realizacije sadržaja prirodnih nauka na predškolskom uzrastu i u mlađim razredima osnovne škole. Predavači na seminaru  bili su: Cecile de Hosson (Univerzitet  Pariz VII), doktor Vera Bojović  (Ministarstvo prosvete i sporta), profesor dr Dušanka Obradović (PMF Novi Sad) i dr Stevan Jokić, rukovodilac projekta i naučni saradnik Instituta za nuklearne nauke u Vinči.

Naši nastavnici i saradnici (prof. Sretko Divljan, Doc. Violeta Jovanović, mr Ilijana Čutura, Vera Savić) u martu 2006. učestvovali su u radu Okruglog stola internacionalnog karaktera  o organizaciji trostepenih  studija, organizovanog od strane Univerziteta  u Kragujevcu i programa "Korak" u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu. Učesnici: nastavnici i članovi rukovodstva Univerziteta u Helsinkiju, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Novom Sadu, kao i rukovodilac programa "Korak". 

Naši studenti su kao izuzetno aktivni na programu Korak inicirali internacionalnu saradnju i razmenu studenata sa Univerzitetom u Helsinkiju, tako da je marta 2006 godine petoro naših studenata imalo prilike da u okviru sedmodnevne posete Finskoj (19-26. 3. 2006.) bliže upozna obrazovni sistem zemalje čiji učenici na internacionalnim testovima znanja već godinama postižu najbolje rezultate u svetu.  U uzvratnoj poseti finskih studenata našem Fakultetu u maju ove godine imali smo veliko zadovoljstvo da ugostimo Petera, Sari i Riku, studente Univerziteta u Helsinkiju koji su učenicima naših osnovnih škola održali niz časova na kojima su osvedočili svu metodičku inventivnost  obrazovnog sistema iz kojeg dolaze


februar 2006

Međunarodna studentska konferencija Nasilje i škola
, u organizaciji Unije studenata učiteljskih fakulteta Srbije, održana je u februaru 2006. u Kragujevcu. Projekat čini serija aktivnosti, a studenti našeg fakulteta organizovali su ovu konferenciju u saradnji sa programom "Korak" i Univerzitetom u Kragujevcu. Učesnici sa prostora cele bivše Jugoslavije u okviru ove konferencije realizovali su snimanje dva video spota o nasilju u školi. Među predavačima i moderatorima bile su i dr Vesna Trifunović i mr Ilijana Čutura. Nastavno-naučno veće Fakulteta usvojilo je izveštaj o ovoj konferenciji (detaljnije v. odeljak IX).  

Mr Verica Milutinović posetila je sajam Didakta koji je održan 22. i 23. februara 2006. u Hanoveru (Nemačka). Sajam Didakta jedan je od najvećih evropskih sajmova i obuhvata celokupan sektor obrazovanja.  Nastavno-naučno Veće Fakulteta usvojilo je iscrpan izveštaj o poseti.


decembar 2005

Zamke u nastavi srpskog jezika i književnosti - mentorski seminar
održan je u decembru 2005. Seminar je imao za cilj da stvori metodološke osnove za kreiranje savremenog mentorskog sistema u profesionalnoj praksi studenata i praktično i stručno osposobe učitelje-mentore za pružanje instrukcija, kompetentne podrške i povratnih informacija studentima na praksi. 


novembar 2005

U okviru godišnjeg Programa saradnje Učiteljskog fakulteta u Jagodini sa Programom za profesionalni razvoj nastavnika u Srbiji Korak, Fakultet u Jagodini je organizovao i u periodu od 23. do 26. novembra 2005. godine realizovao studijsko putovanje u Sloveniju. Osnovni cilj putovanja bilo je neposredno upoznavanje nastavnika i studenata Učiteljskog fakulteta sa sistemom obrazovanja učitelja i nastavnika u Sloveniji kao zemlji sa najrazvijenijim obrazovnim sistemom u regionu.
Delegaciju Učiteljskog fakulteta činio je dvadeset i jedan nastavnik i tri studenta.
Studijski boravak u Sloveniji obuhvatio je obilazak Fakulteta za menadžment u Novom Mestu i upoznavanje sa savremenom organizacijom rada ove škole i daljim planovima njenog razvoja; posetu obrazovnim centrima i institucijama u Ljubljani: CMEPIUS, Pedagoški fakultet u Ljubljani, diskusiju sa Tatjanom Plevnik iz Ministarstva obrazovanja Republike Slovenije o rezultatima eksterne evaluacije novog kurikuluma Učiteljskog fakulteta i pravcima daljeg rada na njegovom usavršavanju i poboljšavanju, posetu Osnovnoj školi Ledina,  jednoj od najstarijih osnovnih škola u Ljubljani i  vežbaonici Pedagoškog fakulteta, Zavodu za  školstvo Republike Slovenije. O putovanju je Nastavno-naučnom veću i Programu podnet detaljni izveštaj. 


oktobar 2005

Vera Savić, predavač za engleski jezik, prisustvovala je, zahvaljujući podršci programa "Korak", dvodnevnom seminaru "Finska u PISA istraživanjima", koji je održan u Helsinkiju 10. i 11. oktobra 2005. Bila je jedini predstavnik naše zemlje (bilo je 127 učesnika iz 33 zemlje sveta) na skupu koji se bavio faktorima koji su doveli do uspeha finskih učenika na PISA testovima, uz poseban naglasak na specifičnom nastavnom planu i programu obrazovanja učitelja u Finskoj.


maj 2005

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA NA UČITELJSKOM FAKULTETU U JAGODINI
"Savremeno obrazovanje učitelja u Evropi- iskustva i tendencije"
U periodu od 20. do 21. maja 2005. godine na Učiteljskom fakultetu u Jagodini održana je međunarodna konferencija na kojoj su gosti bili njena ekselencija, ambasador Republike Finske Ana Maija Korpi koja je i otvorila seminar, gospodin Matti Meri, dekan Fakulteta za obrazovanje nastavnika u Helsinkiju, predstavnici Ministarstva prosvete i sporta Vlade Republike Srbije, dekani Učiteljskih fakulteta iz Makedonije i Mađarske, kao i profesori i studenti sa učiteljskih fakulteta u Somboru, Beogradu, Užicu i Jagodini.
Konferencija je održana zahvaljujući saradnji Učiteljskog fakulteta u Jagodini sa Vladom Republike Finske u okviru programa za profesionalni razvoj nastavnog kadra u Srbiji, "Korak".
Brojni eminentni predavači govorili su o sistemu obrazovanja u Evropi, inkluzivnom obrazovanju, nastavnoj praksi kao važnom preduslovu razvoja kompetencija nastavnika, evaluaciji rada studenata i nastavnika koja ukazuje na nedostatke i kvalitete, a istovremeno predstavlja podsticaj za permanentno usavršavanje.Ovo je bila još jedna u nizu konferencija u organizaciji Učiteljskog fakulteta u Jagodini čiji je osnovni cilj obrazovanje nastavnika u skladu sa evropskim standardima i u čemu postiže zapažene rezultate. Učesnici konferencije mogli su da u okviru uspešnih diskusija razmenjuju znanja, iskustva i utiske što predstavlja važan činilac postizanja daljeg napretka i sprovođenja uspešnih promena.


april 2005

REGIONALNA KONFERENCIJA ZA STUDENTE NASTAVNIKE
Balkan je region u kome je u toku proces značajnih promena, a posebno promena u obrazovanju. S ciljem promovisanja jednakosti, dostupnosti i promena u obrazovanju održana je konferencija PEACE 2005.(Regionalna konferencija za studente nastavnike) u periodu od 14. do 17. aprila 2005. god. u Herceg Novom. Ova konferencija je pod pokroviteljstvom Kanadske Agencije za Međunarodni Razvoj (CIDA), koju sprovodi Projekat za Obuku Nastavnika (EDP) i Asocijacija za profesionalni razvoj studenata (APRS) fakulteta za Obrazovanje Prištinskog Univerziteta. Pored Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore bili su i učesnici iz Srbije među kojima se nalazila i grupa studenata ispred Učiteljskog fakulteta u Jagodini (Marina Milenković 01/02, Ivana Paunović 09/02, Biljana Mališ 11/02, Milena Vulović 15/02, Ratko Ivanović 25/02, Jelena Ignjatijević 39/02, Olivera Jovanović 40/02, Milan Stojanović 46/02, Jelena Smiljković 64/02, Jelena Paunović 104/02 i Ivana Milošević- student prodekan) i grupa ispred Volonterskog centra DR2. PEACE konferencija je predstavljala upoznavanje mladih budućih lidera u obrazovanju iz različitih regiona i bolji razvoj edukatora kroz razmenu iskustava i uspeh. Ovo je bila prilika da učimo jedni od drugih, prilika da se sretnemo sa različitim ljudima, čujemo nove ideje, sebi otvorimo mogućnost za nove perspektive u svojoj profesiji, a posebno da naučimo da cenimo sve oblike različitosti među nama. Napokon smo shvatili šta je pravo značenje reči JEDNAKOST, SOLIDARNOST I TOLERANCIJA kao ključnih reči u obrazovanju. Studenti Učiteljskog fakulteta su prikazali na jedan specifičan način da sve ono što učimo u teoriji treba primeniti u praktičnom radu, da uloga učitelja nije samo da pruži svojim učenicima elementarna znanja, već da kroz preventivni i korektivni savetodavni rad vaspitava ličnost u potpunosti.
Svakako ovo je bilo jedno neponovljivo iskustvo koga ćemo se rado sećati i negovati.

 

   
Webmaster

Copyright C 2007 Pedagoški fakultet u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu,
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
tel: (+381 35) 223 805; faks: (+381 35) 223 805 | email