FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Arhiva vesti  

 
 
 
 
 
 
 
2013.  
 
2012.  
 
2011.  
 
2010.  
 
2009.  
 
2008.  
 
2007.  
   
2006.  
 
2005.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vesti 2016.

Datum: 04.02.2016.ERASMUS+ Bialistok - Tehnički Univerzitet Poljska

ERASMUS+
KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST
POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNOG I VANNASTAVNOG KADRA
 ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA TEHNIČKOM UNIVERZITETU BJALISTOK(Polјska)Na konkurs se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblјe fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom univerzitetu Bjalistok i odobrenim oblastima i tipovima mobilnosti zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za:

 • Mobilnost za nenastavno osoblјe traje 5 dana (+ 2 dana za put) i podrazumeva učešće u posebnom programu International week for staff members (09-13. maj 2016.)

Na konkurs se možete prijaviti do 05. marta 2016.
Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju (na engleskom jeziku)
 • Pisani dokaz zainteresovanosti stranog partnera (za držanje nastave; e-mail korespodencija i/ili pozivno pismo odgovarajućeg departmana/odelјenja)
 • Predlog plana aktivnosti (Activity Plan proposal) za boravak na partnerskom univerzitetu (na engleskom jeziku)
 • Biografija kandidata na engleskom jeziku
 • Dokaz o znanju stranog jezika relevantnog za boravak na partnerskom univerzitetu (B2 nivo)

Prijava:
Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2.sprat), radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.
Adresa za slanje prijava:
Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb
34 000 Kragujevac
Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 • Više informacija o Tehničkom univerzitetu u Bjalistoku možete videti na: http://pb.edu.pl/en/
 • Akademski kadar se može prijaviti za nastavničku mobilnost (Staff mobility – teaching) na Fakultetu za mašinsko inženjerstvo Tehničkog Univerziteta Bjalistok.
 • Administrativni kadar se može prijaviti za učešće u programu (Staff mobility – training) International week for staff memberskoji obuhvata upoznavanje Univerziteta i fakulteta, sastanke sa kolegama iz različitih sektora i razmenu iskustva.

I Po završetku konkursa, Odelјenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavlјene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblјa Univerziteta u Kragujevcu i dostavlјa listu nominovanih kandidata Tehničkom Univerzitetu Bjalistok.
II Tehnički Univerzitet Bjalistok odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine (mart/jun 2016.)

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs

 
Preuzmi tekst
Activity plan staffDatum: 04.02.2016.ERASMUS+ UNI IASI konkurs

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA
UNIVERZITETU ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI(JAŠI, RUMUNIJA)

POZIV ZA PRIJAVU ZAPOSLENIH NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI(JAŠI, RUMUNIJA)
 

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Jašiju dostupne su sledeće oblasti:

 • Education
 • Languages
 • Business and Administration
 • Law
 • Biological and related sciences
 • Environment
 • Physical sciences
 • Mathematics and statistics
 • Information and Communication Technologies
 • Engineering and engineering trades
 • Travel, tourism and leisure

Na konkurs se možete prijaviti do 11. marta 2016.
Napomena: Zainteresovani kandidati moraju pratiti prijavnu proceduru Univerziteta Alexandru Ioan Cuza University of Iasi.

 • Proces prijave pogledajte OVDE.
 • Lista dokumenata za prijavu dostupna je OVDE.
 • Kategorije mobilnosti i trajanje mobilnosti možete videti OVDE
 • Procedura selekcije kandidata dostupna je OVDE.
 • Studijsku ponudu Univerziteta u Jašiju na engleskom jeziku možete pogledati OVDE

I Po završetku konkursa, Odelјenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu i Erazmus + koordinatori sa odgovarajućeg fakulteta izvršiće proveru podobnosti prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erazmus + programom, validnost podnetih dokumenata) i akademsku procenu svih prijavlјenih kandidata. Odobrene prijave biće prosleđene Univerzitetu u Jašiju kao nominacije.
II Univerzitet u Jašiju odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u narednoj akademskoj godini                           (2016/17.)


 
Preuzmi tekst za studente
Preuzmi tekst za zaposlene
Uputstvo za prijavu kandidataDatum: 04.02.2016.Middlesex London konkurs za studente

KONKURS ZA STIPENDIJU ZA STUDIJSKI BORAVAK

 NA UNIVERZITETU: Middlesex University London (UK)
Rok za prijavu: 11. april 2016.U okviru Erazmus + programa studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za studijski i istraživački boravak  na Univerzitetu Middlesex London
Dragi studenti, ukoliko razmišlјate o mobilnosti i želeli biste da jedan deo svojih studija provedete u inostranstvu, sada je prava prilika za to. Middlesex University London poziva studente Univerziteta u Kragujevcu na razmenu:

 • Studenti osnovnih i/ili integrisanih akademskih studija: mobilnost u trajanju od dva semestra, odnosno 10 meseci u akademskoj 2016/17. godini;
 • Studenti doktorskih akademskih studija: mobilnost u trajanju od 3 meseca u akademskoj 2016/17. godini.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Motivaciono pismo (1 do 2 strane)*
 • CV (obavezno navesti kontakt adresu i telefon)
 • Lista položenih ispita (kopija + prevod na engleski)
 • Kopije diploma (za studente koji se prijavlјuju za razmenu na nivou doktorskih studija) (kopije + prevod na engleski)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika**
 • Predlog plana studija tokom mobilnosti (možete preuzeti ovde) za studente osnovnih ili integrisanih akademskih studija

                                                                        

 • Predlog plana istraživanja tokom mobilnosti (možete preuzeti ovde) za studente doktorskih studija.

Prikaz studijskih programa, kao i predmeta koji su dostupni na Univerzitetu Middlesex University London možete videti OVDE.
Prikaz istraživačkih oblasti i doktorskih studija koje su dostupne na Univerzitetu Middlesex University London možete videti OVDE i OVDE.
Napomene:
1) Prijava i prateća dokumenta dostavlјaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
2) Motivaciono pismo*: Važno je da svojim  motivacionim pismom obuhvatite sledeće: vaše akademsko postignuće i uspeh, vaša motivacija i značaj ove studijske razmene za vas u pogledu vašeg dalјeg obrazovanje i/ili karijere.

3) Znanje engleskog jezika** - Middlesex University London zahteva da kandidati za razmenu poseduju odgovarajuće sertifikate i nivo znanja engleskog jezika.

 • Zahtevani nivo znanja engleskog jezika za studente osnovnih/integrisanih studija: B2
 • Zahtevani nivo znanja engleskog jezika za studente doktorskih studija: C1

Kompletnu listu sertifikata koji su priznati od strane Middlesex Univerziteta možete videti OVDE

4) Za ovaj program razmene mogu se prijaviti zainteresovani studenti osnovnih i/ili integrisanih akademskih studija (studenti završne i prve godine studija se ne mogu prijaviti), kao i studenti doktorskih studija na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.
5) Dodatne informacije Univerziteta Middlesex London za strane studente možete videti OVDE.
Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

Više o smeštaju na Middlesex Univerzitetu u Londonu pogledajte ovde.

PRIJAVA:
Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.
ROK ZA PRIJAVU: 11. april 2016. godine

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs

 
Preuzmi tekst
Predlog plana studija BA MUL
Predlog plana studija istraživanja PhD MUL
ICM - Instructions for Exchange Applicants 15-16-Term2Datum: 04.02.2016.Middlesex London konkurs za zaposlene

KONKURS ZA STIPENDIJU ZA STUDIJSKI BORAVAK

 NA UNIVERZITETU: Middlesex University London (UK)U okviru Erazmus + programa nastavni kadar fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu može se prijaviti za nastavničku mobilnost na Univerzitetu Middlesex London
U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Univerzitetom  Middlesex University London zaposleni (samo nastavni kadar) na svim fakultetima Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:
- nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju od nedelјu dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put) za narednu akademsku godinu (2016/17).
U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedelјno.
Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
 • Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite obrazac)
 • Biografija na engleskom jeziku
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika C1)
 • Pozivno pismo ili saglasnost odgovarajućeg departmana/odelјenja sa Univerziteta Middlesex London

PRIJAVA:
Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.
Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac
Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost
ROK ZA PRIJAVU: 11. april 2016. godine
Prikaz studijskih programa na Univerzitetu Middlesex University London možete videti OVDE.
Prikaz istraživačkih oblasti i doktorskih studija na Univerzitetu Middlesex University London možete videti OVDE i OVDE.
Napomene:
I Po završetku konkursa, Odelјenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavlјene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblјa Univerziteta u Kragujevcu i dostavlјa listu nominovanih kandidata Univerzitetu Middlesex University London.
II Univerzitet Middlesex London odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.
III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u narednoj akademskoj godini (2016/17.)
IV Stipendija obuhvata putne troškove (paušalni iznos u zavisnosti od udalјenosti) i dnevnice (160 evra/dnevno) koje isplaćuje partnerski univerzitet – Univerzitet Middlesex London.
Rastojanje se računa isklјučivo prema kalkulatoru razdalјine koji koristi Evropska komisija (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) koji prikazuje razdalјinu u jednom smeru. Za pokrivanje troškova povratne karte za UK predviđen je iznos od oko 300 evra.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs

 
Preuzmi tekst
Activity plan staffDatum: 04.02.2016.Erazmus+ konkurs Deusto za zaposlene

ERASMUS+
KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST
POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNOG I VANNASTAVNOG KADRA
 ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U DEUSTU(Španija)ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST
POZIV ZA PRIJAVU NASTAVNOG I VANNASTAVNOG KADRA
 ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U DEUSTU(Španija)

Na konkurs se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblјe fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
 I Mobilnost za nastavno osoblјe

 • Trajanje mobilnosti: 5 do 12 dana + put, uz obavezu držanja nastave u trajanju od 8 časova nedelјno
 • Period realizovanja mobilnosti: sve odobrene mobilnosti moraju početi pre 11. septembra 2016.
 • Uslovi i potrebna dokumenta za prijavu:

- CV
- Kopija pasoša
- Pismo podrške sa matične institucije (od dekana/prodekana za međunarodnu 
saradnju/šefa katedre)
- Ugovor o mobilnosti (molimo preuzmite formu)
- Neophodan je odgovarajući nivo znanja engleskog ili španskog jezika ( B2 ili C1 – partner  
neće zahtevati zvanične sertifikate)

 • Dostupne oblasti za nastavničku mobilnost (Staff Teaching Mobility):

Društveno – humanističke nauke: http://www.socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/en/facultad-sociales-y-humanas?cambioidioma=si

 • Bach in Humanities
 • Bach in Tourism
 • Bach in Social Education
 • Bach in Modern Languages
 • Bach in Modern Languages and Management
 • Bach in Leisure Management: Culture, Tourism, Sport and Recreation
 • Masters in Congress, Event and Trade air Management
 • Human Rights: Ethical, Social and Political Challenges

Mašinstvo: http://www.ingenieria.deusto.es/cs/Satellite/ingenieria/en/facultad-ingenieria?_ga=1.174898090.907152838.1452765396

 • BSc. Eng. Telecommunications
 • BSc. Eng. Computing
 • BSc. Eng. Industrial Technologies
 • BSc. Eng. Industrial Electronics and Automation
 • Masters in Telecommunications Engineering
 • Masters in Industrial Organization Engineering
 • Masters in Computing Engineering

Deusto Business School: http://www.dbs.deusto.es/cs/Satellite/dbs/es/business_school/estudiantes-de-grado
 Pravo: http://www.derecho.deusto.es/cs/Satellite/derecho/en/inicio-derecho?_ga=1.174898090.907152838.1452765396
 Psihologija: http://www.psicologiayeducacion.deusto.es/cs/Satellite/psicologiayeducacion/en/faculty-of-psychology-and-education?_ga=1.174898090.907152838.1452765396
 Obrazovanje: http://www.psicologiayeducacion.deusto.es/cs/Satellite/psicologiayeducacion/en/faculty-of-psychology-and-education?_ga=1.174898090.907152838.1452765396
Teologija:http://www.teologia.deusto.es/cs/Satellite/teologia/en/facultad-teologia?_ga=1.174898090.907152838.1452765396
I I Mobilnost za nenastavno osoblјe

 • Trajanje mobilnosti: 12 dana + put
 • Period realizovanja mobilnosti: zainteresovani kandidati mogu odabrati jedan od ponuđenih termina: 01-14. maj 2016. ili 11-24. septembar 2016.
 • Uslovi i potrebna dokumenta za prijavu:

- CV
- Kopija pasoša
- Pismo podrške sa matične institucije (od dekana/prodekana za međunarodnu 
saradnju/načelnika)
- Ugovor o mobilnosti (molimo preuzmite formu)
- Neophodan je odgovarajući nivo znanja engleskog jezika ( B2 ili C1 – partner  
neće zahtevati zvanične sertifikate)
- stručnost u sledećim oblastima: International Relations, Human Resources, Marketing

Prijava:

STT_UniKG_Serbia (za prijave administrativnog kadra - Staff Training Mobilities)                                          
STA_UniKG_Serbia (za prijave akademskog kadra - Staff Teaching Mobilities)

 • Rok za slanje prijava: 01. mart 2016. do 13 časova

Erazmus grant obuhvata:
- stipendiju u iznosu od 1440 evra (administrativno osoblјe) za ceo period mobilnosti
- stipendiju u iznosu od 120 evra/dnevno (za akademsko osoblјe)
- dodatak za putne troškove u iznosu od 275 evra
- osiguranje 1,32 evra/dnevno

Napomene:
A) Ugovor o mobilnosti (StaffMobilityforTeachingMobilityAgreement) odobrava Univerzitet Deusto pre početka mobilnosti i mora sadržati nastavni program koji obuhvata 8 sati nastave nedelјno.
B) Ugovor o mobilnosti (StaffMobilityforTrainingMobilityAgreement) odobrava Univerzitet Deusto pre početka mobilnosti.
C) Univerzitet u Kragujevcu ne učestvuje u selekciji kandidata. Univerzitet u Deustu vrši odabir kandidata u skladu sa internim pravilima selekcije i obaveštava Odelјenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu o rezultatima konkursa do 14. marta 2016.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs

 
Preuzmi tekst
Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement
Staff Mobility for Training Mobility Agreement