FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

Uzdanica

Na listi časopisa za 2008. godinu, koju su usvojili matični naučni odbori Ministarstva nauke, časopis Uzdanica, čiji je izdavač Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, a glavni i odgovorni urednik prof. dr Tiodor Rosić, rangiran je kao časopis kategorije M52. Čestitamo članovima Redakcije i zahvaljujemo svim saradnicima i autorima koji su svojim radovima doprineli da se prvi put jedan časopis našeg fakulteta pojavi na ovoj listi.
Nova serija časopisa Uzdanica predstavlja restrukturiran i tematski naučni časopis za oblast jezika, književnosti i pedagoških nauka. 
Časopis izlazi dva puta godišnje.
Rokovi za predaju radova su 1. mart (za prvi broj) i 1. oktobar (za drugi broj).

Napomena
Molimo autore koji prvi put šalju svoje radove Redakciji da u prilogu dostave kratku biografiju, kao i da se prilikom pripremanja teksta dosledno pridržavaju Uputstva za autore. Elektronska izdanja časopisa Uzdanica mogu poslužiti kao smernice za pouzdano i kompletno oblikovanje teksta.
Radovi na srpskom jeziku objavljuju se na ćirilici i za njih se primenjuje Pravopis srpskoga jezika Mitra Pešikana, Jovana Jerkovića i Mata Pižurice (Novi Sad: Matica srpska, 2010).

Adresa uredništva
Fakultet pedagoških nauka
Milana Mijalkovića 14, 35 000 Jagodina
e-adresa:  uzdanica.pefja@gmail.com
Telefon: +381 35 223805

Uputstvo autorima


 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle