Fakultet i Grb

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 
   
Nastavni planovi i programi  

Profesor razredne nastave
Vaspitač predškolske ustanove
Vaspitač za rad u domu  
Specijalističke studije  
Master studije  
Doktorske studije  

 

 

 

 

 

Odsek: Razredna nastava
Smer: Profesor razredne nastave

U školskoj 2006/2007. godini na Fakultetu se primenjuju tri nastavna plana osnovnih studija za smer - profesor razredne nastave:
1) Nastavni plan donet 2001. godine za smer - profesor razredne nastave koji se primenjuje od školske 2001/2002. godine (od 1. oktobra 2001. godine). Na osnovu ovog nastavnog plana studije ostvaruju studenti četvrte godine;
2) Nastavni plan koji se primenjuje od školske 2004/2005. godine za smer - profesor razredne nastave. Na osnovu ovog nastavnog plana studije ostvaruju studenti treće godine osnovnih studija.
3) Nastavni plan koji se primenjuje od školske 2005/2006. godine za smer - profesor razredne nastave ostvaruju studenti prve i druge godine osnovnih akademskih studija i studenti treće i četvrte godine na doškolovanju;

Nastavni plan donet 2001. godine za smer - profesor razredne nastave koji se primenjuje od školske 2001/2002. godine

OBAVEZNI PREDMETI

Opšte područje
1. Sociologija
2. Filozofija
3. Strani jezik
4. Informatika
5. Masovne komunikacije

Stručno područje
6. Opšta pedagogija
7. Školska i porodična pedagogija
8. Didaktika
9. Opšta i razvojna psihologija
10. Pedagoška psihologija
11. Sociologija obrazovanja
12. Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu

Uže stručno područje
13. Srpski jezik I, II
14. Književnost
15. Književnost za decu
16. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
17. Matematika I, II
18. Metodika nastave matematike
19. Praktikum*
- istorija
- geografija
- biologija
- fizika i hemija
20. Metodika nastave prirode i društva
21.Vokalno-instrumentalna nastava
22.Metodika nastave muzičke kulture
23. Likovna umetnost
24. Metodika nastave likovne kulture
25. Fizička kultura
26. Metodika nastave fizičkog vaspitanja
27. Metodika specijalnog razvoja sa učenicima blago ometenim u razvoju
28. Izborni predmeti

* Vrsta nastavnog rada usmerena na praktičnu primenu teoretskog znanja.

IZBORNI PREDMETI

Za I godinu:
- Školska higijena
- Kulturna istorija Srba
- Hor i orkestar

Za II godinu
- Sociologija porodice
- Stilistika i oblici izražavanja
- Etnologija
- Hor i orkestar

Za III godinu
- Obrazovna tehnologija
- Retorika
- Hor i orkestar
- Neki sadržaji matematike u osnovnoj školi

Za IV godinu:
- Socijalna ekologija
- Državno uređenje sa školskim  zakonodavstvom

Napomena: Fakultet u skladu sa svojim kadrovskim mogućnostima organizuje izbornu nastavu za narednu godinu, o čemu blagovremeno obaveštava studente.

NASTAVNA PRAKSA

- Krajem II semestra - jedna sedmica: časova 25 (pedagoška)
- Krajem IV semestra - jedna sedmica: časova 25 (didaktička)
- Krajem VI semestra - dve sedmice: časova 50 (metodička)
- Krajem VIII semestra - četiri sedmice: časova 100 (metodička)

FAKULTATIVNE VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

1. Kulturno-umetničke sekcije
2. Sekcija za lingvistiku i govornu kulturu
3. Sportske sekcije
4. Informatička sekcija (programiranje i internet)

Za svaku aktivnost planirati do 50 časova godišnje (24 sedmice po 2 časa).

SEMINARSKI RADOVI

Student radi dva seminarska rada, po samostalnom izboru iz oblasti koje se izučavaju na I, II i III godini studija (srpski jezik, književnost, pedagogija, psiho-logija, filozofija, sociologija).
Seminarski radovi se uzimaju iz različitih predmeta i ne mogu biti u istoj školskoj godini. Temu seminarskog rada određuje predmetni nastavnik u dogovoru sa kandidatom. Prihvaćen seminarski rad upisuje se u indeks (naslov rada, potpis na-stavnika, datum, overa).

ISPITI I KOLOKVIJI

Posle I semestra:
1. Izborni predmet - praktično/usmeni

Posle II semestra:
1. Srpski jezik I - pismeni i usmeni
2. Matematika I - pismeni i usmeni
3. Sociologija - usmeni
4. Filozofija - usmeni
5. Opšta pedagogija - usmeni
6. Opšta i razvojna psihologija - usmeni
7. Vokalno-instrumentalna nastava - praktično
8. Likovna umetnost - praktično
9. Fizička kultura - praktično

Posle III semestra:
1. Srpski jezik II - usmeni
2. Matematika II - pismeni i usmeni
3. Masovne komunikacije - usmeni
4. Izborni predmet - praktično/usmeni

Posle IV semestra:
1. Strani jezik - pismeni i usmeni
2. Didaktika - usmeni
3. Pedagoška psihologija - usmeni
4. Sociologija obrazovanja - usmeni
5. Književnost - pismeni i usmeni
6. Kolokviji iz Praktikuma (istorija, geografija, biologija i fizika i hemija) - usmeni ili pismeni (jedinstveni test)

Posle V semestra:
1. Izborni predmet - praktično/usmeni

Posle VI semestra:   
1. Školska i porodična pedagogija - usmeni
2. Informatika - usmeni i praktično
3. Književnost za decu - pismeni i usmeni

Posle VII semestra:
1. Izborni predmet - usmeni

Posle VIII semestra:
1. Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu - usmeno/praktično
2. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (2+1), metodička praksa i ispit
3. Metodika nastave matematike - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (2+1), metodička praksa i ispit
4. Metodika nastave prirode i društva - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (2+1), metodička praksa i ispit
5. Metodika nastave muzičke kulture - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (1+1), metodička praksa i ispit
6. Metodika nastave likovne kulture - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (1+1), metodička praksa i ispit
7. Metodika nastave fizičke kulture - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (1+1), metodička praksa i ispit
8. Metodika specijalnog rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

DIPLOMSKI ISPIT

Student se opredeljuje za temu diplomskog rada po upisu VII semestra. Teme za diplomski rad daju se iz sledećih nastavnih predmeta: Srpski jezik, Književnost, Književnost za decu, Matematika, Sociologija, Filozofija, Opšta pedagogija, Školska i porodična pedagogija, Razvojna psihologija, Pedagoška psihologija, Didaktika, Sociologija obrazovanja, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Metodika nastave matematike, Metodika nastave prirode i društva, Metodika nasta-ve muzičke kulture, Metodika nastave likovne kulture, Metodika nastave fizičkog vaspitanja, - a odnose se na problematiku obrazovno-vaspitnog rada u nižim razredima osnovne škole. 
Diplomski rad student brani po završetku VIII semestra, pošto obavi profe-sionalnu praksu i položi sve predviđene ispite

Na vrh

Nastavni plan koji se primenjuje od školske 2004/2005. godine za smer - profesor razredne nastave

OBAVEZNI PREDMETI

Opšte područje
1. Sociologija
2. Filozofija
3. Strani jezik
4. Informatika
5. Masovne komunikacije

Stručno područje
6. Opšta pedagogija
7. Školska i porodična pedagogija
8. Didaktika
9. Opšta i razvojna psihologija
10. Pedagoška psihologija
11. Sociologija obrazovanja
12. Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu

Uže stručno područje
13. Srpski jezik I, II
14. Književnost
15. Književnost za decu
16. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
17. Matematika I, II
18. Metodika nastave matematike
19. Praktikum*
- istorija
- geografija
- biologija
- fizika i hemija
20. Metodika nastave prirode i društva
21.Vokalno-instrumentalna nastava
22. Metodika nastave muzičke kulture
23. Likovna umetnost
24. Metodika nastave likovne kulture
25. Osnovi sporta i fizičke kulture
26. Metodika nastave fizičkog vaspitanja
27. Metodika specijalnog rada sa učenicima blago ometenim  u razvoju
28. Obrazovna tehnologija
29. Zdravstveno vaspit anje
30. Izborni predmeti

* Vrsta nastavnog rada usmerena na praktičnu primenu teoretskog znanja.

 IZBORNI PREDMETI

Za I godinu:
- Lepo pisanje (krasnopis, kaligrafija)
- Drugi strani jezik I (početni)
- Savremena etika
- Elementarne i sportske igre
- Hor i orkestar

Za II godinu
- Pedagogija slobodnog vremena
- Drugi strani jezik II (završni)
- Vizuelne umetnosti
- Narodna tradicija
- Hor i orkestar

Za III godinu
- Napredni kurs stranog jezika I
- Izbor iz sadržaja matematike u osnovnoj školi
- Odabrana poglavlja iz primenjene lingvistike
- Hor i orkestar

Za IV godinu:
- Napredni kurs stranog jezika II
- Metodika  građanskog vaspitanja
- Metodika rada sa darovitim učenicima
- Proučavanje odabranog književnog žanra
- Dokimologija
- Matematika kroz igru i zabavu

NASTAVNA PRAKSA

- Krajem II semestra - jedna sedmica: časova 25 (pedagoška)
- Krajem IV semestra - jedna sedmica: časova 25 (didaktička)
- Krajem VI semestra - dve sedmice: časova 50 (metodička)
- Krajem VIII semestra - četiri sedmice: časova 100 (metodička)

FAKULTATIVNE VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

1. Kulturno-umetničke sekcije
2. Sekcija za lingvistiku i govornu kulturu
3. Sportske sekcije
4. Informatička sekcija (programiranje i internet)

Za svaku aktivnost planirati do 50 časova godišnje (24 sedmice po 2 časa).

SEMINARSKI RADOVI

Student radi dva seminarska rada, po samostalnom izboru iz oblasti koje se izučavaju na I, II i III godini studija (srpski jezik, književnost, pedagogija, psihologija, filozofija, sociologija).
Seminarski radovi se uzimaju iz različitih predmeta i ne mogu biti u istoj školskoj godini. Temu seminarskog rada određuje predmetni nastavnik u dogovoru sa kandidatom. Prihvaćen seminarski rad upisuje se u indeks (naslov rada, potpis nastavnika, datum, overa).

ISPITI I KOLOKVIJI

Posle I semestra:
1. Izborni predmet - praktično/usmeni

Posle II semestra:
1. Srpski jezik I - pismeni i usmeni
2. Matematika I - pismeni i usmeni
3. Sociologija - usmeni
4. Filozofija - usmeni
5. Opšta pedagogija - usmeni
6. Opšta i razvojna psihologija - usmeni
7. Likovna umetnost - praktično
8. Osnovi sporta i fizičke kulture - praktično

Posle III semestra:
1. Masovne komunikacije - usmeni
2. Izborni predmet - praktično/usmeni

Posle IV semestra:
1. Strani jezik - pismeni i usmeni
2. Srpski jezik II - usmeni
3. Matematika II - pismeni i usmeni
4. Didaktika - pismeni i usmeni
5. Pedagoška psihologija - usmeni
6. Sociologija obrazovanja - usmeni
7. Književnost - pismeni i usmeni
8. Kolokviji iz Praktikuma (istorija, geografija, biologija i fizika i hemija) - usmeni ili pismeni (jedinstveni test)
9. Vokalno-instrumentalne nastave, praktično        

 Posle V semestra:
1. Izborni predmet - praktično/usmeni

Posle VI semestra:   
1. Školska i porodična pedagogija - usmeni
2. Informatika - usmeni i praktično
3. Književnost za decu - pismeni i usmeni

Posle VII semestra:
1. Izborni predmet - usmeni

U VII i VIII semestru:
1. Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu - usmeno/praktično
2. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (3+1), metodička praksa i ispit
3. Metodika nastave matematike - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (3+1), metodička praksa i ispit
4. Metodika nastave prirode i društva - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (3+1), metodička praksa i ispit
5. Metodika nastave muzičke kulture - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (2+1), metodička praksa i ispit
6. Metodika nastave likovne kulture - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (2+1), metodička praksa i ispit
7. Metodika nastave fizičke kulture - kolokvij (posle VI semestra - usmeno), praktično predavanje (2+1), metodička praksa i ispit
8. Metodika specijalnog rada sa učenicima blago ometenim  u razvoju - usmeni ispit

Posle VIII semestra
1. Obrazovna tehnologija - usmeni ispit
2. Zdravstveno vaspitanje - usmeni ispit

U VII i VIII semestru student je obavezan da iz metodika nastave: srpskog jezika i kinjiževnosti, matematike i prirode i društva održi po četiri praktična predavanja od kojih je jedno za ocenu, a iz metodika nastave: muzičke kulture, likovne kulture i fizičkog vaspitanja po tri predavanja od kojih je jedno za ocenu. Predispitne obaveze za ispite iz metodike razredne nastave su: položeni kolokvijumi, položeni odgovarajući seminari, uspežno održana predavanja i uspešno obavljena metodička praksa. Praktična predvanja se održavaju po rasporedu časova. Predavanja se drže u dogovoru sa nastavnicima metodike najkasnije u roku od petnaest dana od dana prijavljivanja za ocenu.

DIPLOMSKI ISPIT

Student se opredeljuje za temu diplomskog rada po upisu VII semestra. Teme za diplomski rad daju se iz sledećih nastavnih predmeta: Srpski jezik, Književnost, Književnost za decu, Matematika, Sociologija, Filozofija, Opšta pedagogija, Školska i porodična pedagogija, Razvojna psihologija, Pedagoška psihologija, Didaktika, Sociologija obrazovanja, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti, Metodika nastave matematike, Metodika nastave prirode i društva, Metodika nasta-ve muzičke kulture, Metodika nastave likovne kulture, Metodika nastave fizičkog vaspitanja, - a odnose se na problematiku obrazovno-vaspitnog rada u nižim razredima osnovne škole. 

Diplomski rad student brani po završetku VIII semestra, pošto obavi profesionalnu praksu i položi sve predviđene ispite.

Na vrh

Nastavni plan koji se primenjuje od školske 2005/2006. godine za smer - profesor razredne nastave

Redovni broj predmeta Prva godina
studija
Naziv predmeta
1. Filozofija sa etikom
2. Sociologija obrazovanja
3. Strani jezik
4. Opšta pedagogija
5. Razvojna psihologija
6. Osnove komunikologije
7. Srpski jezik
8. Osnove matematike
9. Vokalno-instrumentalna nastava I
10. Izborni predmet*
11. Praksa

*Student bira jedan od predmeta: Horsko pevanje I, Muzički instrument I, Elementarne sportske igre, Kultura izražavanja, Medijska pismenost, Zabavna matematika, Dečje muzičko stvaralaštvo, Dečje likovno stvaralaštvo, Ekološko vaspitanje, Vaspitanje u učeničkim zajednicama, Vaspitni rad u osnovnoj školi, Drugi strani jezik, Pedagogija slobodnog vremena, Savremeno društvo i demokratija

Redni broj predmeta Druga godina
studija
Naziv predmeta
1. Strani jezik struke
2. Uvod u proučavanje književnosti
3. Književnost za decu
4. Metodologija pedagoških istraživanja
5. Didaktika
6. Informatika sa nastavnom tehnologijom
7. Pedagoška psihologija
8. Interdisciplinarne osnove prirode i društva
9. Osnove vizuelne umetnosti
10. Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
11. Vokalno-instrumentalna nastava
12. Izborni predmet*
13. Praksa

*Student bira jedan od predmeta: Horsko pevanje II, Muzički instrument II, Elementarne sportske igre, Kultura izražavanja, Medijska pismenost, Zabavna matematika, Dečje muzičko stvaralaštvo, Dečje likovno stvaralaštvo, Ekološko vaspitanje, Vaspitanje u učeničkim zajednicama, Zdravstveno vaspitanje, Drugi strani jezik, Rad u celodnevnom i produženom boravku, Pedagogija slobodnog vremena, Osnovi dijalektologije srpskog jezika, Savremeno društvo i demokratija.

Redni broj predmeta Treća godina
studija
Naziv predmeta
1. Školska i porodična pedagogija
2. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
3. Metodika nastave matematike
4. Metodika nastave prirode i društva
5. Metodika nastave muzičke kulture
6. Metodika praktične nastave muzičke kulture I
7. Metodika nastave likovne kulture
8. Metodika nastave fizičkog vaspitanja
9. Metodika praktične nastave fizičkog vaspitanjaI
10. Metodika rada sa decom sa posebnim potrebama
11. Izborni predmetni modul*
12. Praksa

*Student bira jedan od izbornih predmetnih modula - predmeti koji su zastupljeni u petom i šestom razredu osnovne škole

Redni broj predmeta Četvrta godina
studija
Naziv predmeta
1. Metodika praktične nastave srpskog jezika i književnosti
2. Metodika praktične nastave matematike
3. Metodika praktične nastave prirode i društva
4. Metodika praktične nastave muzičke kulture II
5. Metodika praktične nastave likovne kulture
6. Metodika praktične nastave fizičkog vaspitanja II
7. Izborni predmetni modul*
8. Praksa
9. Diplomski rad

*Student nastavlja sa pohađanjem izbornog predmetnog modula

Na vrh

   
Webmaster

Copyright C 2007 Pedagoški fakultet u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu,
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
tel: (+381 35) 223 805; faks: (+381 35) 223 805 | email