FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Obaveštenja za studente  

Studentska služba
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

 

Obaveštenja za studente

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili stranicu.RAZNA OBAVEŠTENJAVASPITAČI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Metodički praktikum likovnog vaspitanja- termini izvođenja aktivnosti - PV 4 godina

Metodički praktikum razvoja govora - raspored držanja aktivnosti (prva i treca grupa)

Metodicki praktikum razvoja govora - raspored držanja aktivnosti (druga i četvrta grupa)


Kontinuirana praksa - Predškolski vaspitač - IV godina

STUDIJSKI PROGRAM

Tehničko uputstvo za pisanje seminarskog rada sa spiskom tema

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Položaji i uloge savremenog vaspitača u predškolskim ustanovama
Tekst je nastao kao rezultat rada studenata u malim grupama na temu „Položaj i uloge savremenog vaspitača“na vežbama iz predmeta Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu (nastavnik Doc dr Radmila Milovanović)


Raspored muzičkih aktivnosti za vrtić Pionir

Obrazac pripreme za usmerenu aktivnost (sve metodike)


Obaveštenje-Osnove vizuelne umetnosti

Operativni plan rada za predmet engleski jezik za studente prve godine, pripremila mr Ivana Ćirković Miladinović

Obaveštenje o upisu u narednu godinu studija

Nastavni plan i program za predmet engleski jezik za studente prve godine smera predškolski i domski vaspitač


Obaveštenje-Rad sa decom sa posebnim potrebama

Orjentaciona mapa za metodiku razvoja govora

Metodika vaspitno-obrazovnog rada-sadržaji za kolokvijum II

Obaveštenje za studente treće godine