FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Obaveštenja za studente  

Studentska služba
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

 

Obaveštenja za studente

RAZNA OBAVEŠTENJA

PRAKSA

Raspored realizovanja profesionalne prakse u akademskoj 2017/2018. godini

Evaluacioni list za istraživačku praksu - master

Kontinuirana praksa - Predškolski vaspitač - IV godina


Istraživačka praksa: master studije (studijski programi: učitelј, predškolski vaspitač, vaspitač u domovima)


Koncepcija profesionalne prakse studenata

Profesionalna praksa studenata-priručnik

PRAKTIČNA PREDAVANJA

Obaveštenje za studente IV godine o organizaciji praktične nastave u osnovnim školama