FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Obaveštenja za studente  

Studentska služba
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

 

Obaveštenja za studente

RAZNA OBAVEŠTENJA

VASPITAČI U DOMOVIMA


STUDIJSKI PROGRAM


Predavanja iz izbornog predmeta Konstruktivno rešavanje sukoba , svakog utorka od 12.00h do 13.30h

Obaveštenje-Osnove vizuelne umetnosti

Operativni plan rada za predmet engleski jezik za studente prve godine, pripremila mr Ivana Ćirković Miladinović

Obaveštenje o upisu u narednu godinu studija

Obaveštenje za studente svih godina na smeru Vaspitač u domovima

Nastavni plan i program za predmet engleski jezik za studente prve godine smera predškolski i domski vaspitač

Interkulturalno obrazovanje-vežbe, svakog utorka od 11.40-13.55