Fakultet i Grb

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 
   
Obaveštenja za studente  

Studentska služba
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

 

Obaveštenja za studente

RAZNA OBAVEŠTENJA


Konkurs za stipendiranje najboljih studenataSTUDENTSKA SLUŽBA


Pregled kalendara rada za 2008/09. godinu

Kalendar rada za 2008/09. godinu - tabelarni

Overa jesenjeg semestra-doškolovanje

Overa jesenjeg semestra-redovni

Uslovi upisa u narednu godinu studija

PRAKSA


Tabelarni pregled kalendara integrisane prakse za školsku 2013/2014.
OAS Učitelj - kalendar profesionalne prakse za školsku 2013/2014.
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima - kalendar profesionalne prakse za školsku 2013/2014.


KONTINUIRANA PRAKSA STUDENATA  u prolećnom semestru školske 2012/13. godine (Predškolski vaspitač-master, II godina)

Metodika muzičkog vaspitanja i Metodika upoznavanja okoline (PV-3. godina)-Zadaci za praksu-upitnik


Uputstvo za praksu PV (2. godina)-master


Raspored studentske prakse za školsku 2012/2013. godinu

Koncepcija profesionalne prakse studenata

Profesionalna praksa studenata-priručnikPRAKTIČNA PREDAVANJA

Metodika nastave likovne kulture-raspored praktičnih predavanja I semestar

Obaveštenje za studente IV godine o organizaciji praktične nastave u osnovnim školama


UČITELJI

STUDIJSKI PROGRAMRaspored vežbi Osnove vizuelne umetnosti - Miloš Đorđević
Raspored praktičnih predavanja Metodika nastave likovne kulture 2 - V grupa (10.2.2014. - 19.5.2014.) - Miloš Đorđević
Raspored praktičnih predavanja Metodika nastave likovne kulture 2 - I grupa (10.2.2014. - 19.5.2014.) - Miloš Đorđević
Raspored prakticnih predavanja Metodički praktikum muzičke kulture - V grupa (1.4.2014 – 29.4.2014) – Katarina Stanojević
Raspored prakticnih predavanja Metodički praktikum muzičke kulture - IV grupa (7.4.2014 – 28.4.2014) – Katarina Stanojević
Raspored prakticnih predavanja Metodički praktikum muzičke kulture - I grupa (14.4.2014 – 28.4.2014) – Katarina Stanojević
Raspored praktičnih predavanja Metodika nastave likovne kulture (5.2.2014 - 21.5.2014) - Mia Lukovac
Raspored praktičnih predavanja Metodika nastave likovne kulture (7.5.2014-23.5.2014) - Bogdan Štetić
Raspored praktičnih predavanja Metodika nastave likovne kulture (2.4.2014-25.4.2014) - Bogdan ŠtetićVASPITAČI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA


STUDIJSKI PROGRAMRaspored držanja aktivnosti iz predmeta Metodika razvoja govora u vrtiću „Sunce“, školska 2013/2014. godina, letnji semestar PV


Obrazac za analizu aktivnosti - Metodika likovnog vaspitanja
Metodika likovnog vaspitanja - raspored držanja aktivnosti u vrtiću Pionir

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Položaji i uloge savremenog vaspitača u predškolskim ustanovama
Tekst je nastao kao rezultat rada studenata u malim grupama na temu „Položaj i uloge savremenog vaspitača“na vežbama iz predmeta Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu (nastavnik Doc dr Radmila Milovanović)


Raspored muzičkih aktivnosti za vrtić Pionir

Metodika razvoja govora-Termin konsultacija

Raspored držanja aktivnosti u vrtiću Sunce

Obrazac pripreme za usmerenu aktivnost (sve metodike)


Obaveštenje-Osnove vizuelne umetnosti

Operativni plan rada za predmet engleski jezik za studente prve godine, pripremila mr Ivana Ćirković Miladinović

Obaveštenje o upisu u narednu godinu studija

Nastavni plan i program za predmet engleski jezik za studente prve godine smera predškolski i domski vaspitač


Obaveštenje-Rad sa decom sa posebnim potrebama

Dnevnik za metodiku razvoja govora

Orjentaciona mapa za metodiku razvoja govora

Metodika vaspitno-obrazovnog rada-sadržaji za kolokvijum II

Obaveštenje za studente treće godine


VASPITAČI U DOMOVIMA

Konačna rang lista II godina za ostvarivanje prava na finansiranje iz budžeta u šk. 2012/2013. – DV
Konačna rang lista III godina za ostvarivanje prava na finansiranje iz budžeta u šk. 2012/2013. - DV

Preliminarna rang lista studenata II godine osnovnih akademskih studija za ostvarivanje za ostvarivanje prava na finansiranje iz budžeta u šk. 2012/2013. god. Smer – Vaspitač u domovima

Preliminarna rang lista studenata III godine osnovnih akademskih studija za ostvarivanje za ostvarivanje prava na finansiranje iz budžeta u šk. 2012/2013. god. Smer – Vaspitač u domovima

Predavanja iz izbornog predmeta Konstruktivno rešavanje sukoba , svakog utorka od 12.00h do 13.30h

Obaveštenje-Osnove vizuelne umetnosti

Operativni plan rada za predmet engleski jezik za studente prve godine, pripremila mr Ivana Ćirković Miladinović

Obaveštenje o upisu u narednu godinu studija

STUDIJSKI PROGRAM

Obaveštenje za studente svih godina na smeru Vaspitač u domovima

Nastavni plan i program za predmet engleski jezik za studente prve godine smera predškolski i domski vaspitač

Interkulturalno obrazovanje-vežbe, svakog utorka od 11.40-13.55

Obavestenje o oktobarskom ispitnom roku 2009
MASTER STUDENTI


Preliminarna rang lista studenata druge godine master akademskih studija za ostvarivanje prava na finansiranje iz budžeta u školskoj 2013/2014. godini - Master vaspitač u predškolskim ustanovama

Preliminarna rang lista studenata druge godine master akademskih studija za ostvarivanje prava na finansiranje iz budžeta u školskoj 2013/2014. godini - Master vaspitač u domovimaDetalji u vezi sa upisom na telefon 035/223-805

Konačna rang lista - master (drugi konkursni rok)

Obaveštenje za studente master akademskih studija koji su stekli pravo na upis u prvom upisnom roku školske 2013/2014. godine

Konačna rang lista za upis na master akademske studije 2013/2014.Master programi:

Master vaspitač predškolskim ustanovama
Master učitelj
Master vaspitač u domovima


ESP Course Syllabus 2013-2014
EAP Course (notes 1-4) 21 Sept 2013
EAP Course 2013-2014 Vera Savic (1-4)
EAP Course 2013-2014 Vera Savic (5-8)
EAP Course 2013-2014 Vera Savic (9-12)
EAP Course 2013-2014 Vera Savic (13-16)

STUDENTI NA DOŠKOLOVANJU
Raspored konsultativne nastave 2011/12

   
Webmaster

Copyright C 2007 Pedagoški fakultet u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu,
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
tel: (+381 35) 223 805; faks: (+381 35) 223 805 | email