FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Obaveštenja za studente  

Studentska služba
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

 

Obaveštenja za studente

RAZNA OBAVEŠTENJA

PRAKSA

Raspored realizovanja profesionalne prakse u akademskoj 2015/2016. godine

Kontinuirana praksa - Predškolski vaspitač - IV godina

Istraživačka praksa: master studije (studijski programi: učitelј, predškolski vaspitač, vaspitač u domovima)

Raspored realizacije profesionalne prakse za školsku 2014/2015. godinu

Koncepcija profesionalne prakse studenata

Profesionalna praksa studenata-priručnik

PRAKTIČNA PREDAVANJA

Metodika nastave likovne kulture-raspored praktičnih predavanja I semestar

Obaveštenje za studente IV godine o organizaciji praktične nastave u osnovnim školama


UČITELJI

STUDIJSKI PROGRAM

Raspored praktičnih predavanja Metodika nastave likovne kulture - II i III grupa (8.10.2015-25.11.2015) - Bogdan Štetić


Anketni upitnik za studijski program Učitelj (III godina), Metodika srpskog jezika i književnosti


VASPITAČI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA


STUDIJSKI PROGRAM

Raspored držanja aktivnosti Metodika likovnog vaspitanja (23.3.2015-28.4.2015) - Miloš Đorđević
Raspored držanja aktivnosti Metodika likovnog vaspitanja (2.3.2015-21.4.2015) - Miloš Đorđević
Raspored praktičnih predavanja Metodika likovnog vaspitanja (9.2.2015-17.3.2015) - Miloš Đorđević

Predlog rasporeda držanja aktivnosti iz Metodike razvoja govora

Obrazac za analizu aktivnosti - Metodika likovnog vaspitanja
Metodika likovnog vaspitanja - raspored držanja aktivnosti u vrtiću Pionir

Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Položaji i uloge savremenog vaspitača u predškolskim ustanovama
Tekst je nastao kao rezultat rada studenata u malim grupama na temu „Položaj i uloge savremenog vaspitača“na vežbama iz predmeta Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu (nastavnik Doc dr Radmila Milovanović)


Raspored muzičkih aktivnosti za vrtić Pionir

Obrazac pripreme za usmerenu aktivnost (sve metodike)


Obaveštenje-Osnove vizuelne umetnosti

Operativni plan rada za predmet engleski jezik za studente prve godine, pripremila mr Ivana Ćirković Miladinović

Obaveštenje o upisu u narednu godinu studija

Nastavni plan i program za predmet engleski jezik za studente prve godine smera predškolski i domski vaspitač


Obaveštenje-Rad sa decom sa posebnim potrebama

Orjentaciona mapa za metodiku razvoja govora

Metodika vaspitno-obrazovnog rada-sadržaji za kolokvijum II

Obaveštenje za studente treće godine


VASPITAČI U DOMOVIMA


STUDIJSKI PROGRAM


Predavanja iz izbornog predmeta Konstruktivno rešavanje sukoba , svakog utorka od 12.00h do 13.30h

Obaveštenje-Osnove vizuelne umetnosti

Operativni plan rada za predmet engleski jezik za studente prve godine, pripremila mr Ivana Ćirković Miladinović

Obaveštenje o upisu u narednu godinu studija

Obaveštenje za studente svih godina na smeru Vaspitač u domovima

Nastavni plan i program za predmet engleski jezik za studente prve godine smera predškolski i domski vaspitač

Interkulturalno obrazovanje-vežbe, svakog utorka od 11.40-13.55MASTER STUDENTI


Master programi:

Master vaspitač predškolskim ustanovama
Master učitelj
Master vaspitač u domovima


ESP Course Syllabus 2013-2014
EAP Course (notes 1-4) 21 Sept 2013
EAP Course 2013-2014 Vera Savic (1-4)
EAP Course 2013-2014 Vera Savic (5-8)
EAP Course 2013-2014 Vera Savic (9-12)
EAP Course 2013-2014 Vera Savic (13-16)


STUDENTI NA DOŠKOLOVANJU