FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Školska godina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Spiskovi studenata u školskoj 2017/2018.Spiskovi studenata u docx (word) formatu - jesenji/prolećni semestar 2017/2018.


Studijski program Učitelj


I godina

II godina

III godina

IV godina

Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama

I godina

II godina

III godina

III godina - podela studenata u grupe prema broju indeksa, po sistemu svaki treci (1,4,7,...)

IV godina

Studijski program Vaspitač u domovima

I godina
II godina

III godinaSpiskovi studenata u xls (excel) formatu - jesenji/prolećni semestar 2017/2018.


Studijski program Učitelj

I godina

II godina

III godina

IV godina

Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama

I godina

II godina

III godina
III godina - podela studenata u grupe prema broju indeksa, po sistemu svaki treci (1,4,7,...)
IV godina

Studijski program Vaspitač u domovima

I godina

II godina

III godina