FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
 
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Rezultati ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 7.12.2016.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili stranicu.Rezultati ispita održanih u decembar 2016. godine:


Matematika 2 - I kolokvijum
Elementarni matematički pojmovi - I kolokvijum
Metodika srpskog jezika i književnosti - Kolokvijum
Filozofija sa etikom - kolokvijum
Osnove domske pedagogije - kolokvijum 1


Rezultati ispita održanih u novembru 2016. godine:

Srpski jezik 1 - popravni kolokvijum - U
Akademsko pisanje - ponovljeni kolokvijum 1
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 1 - U
Predškolska pedagogija
Filozofija sa etikom
Retorika

Osnove informatike DV - kolokvijum I
Osnove informatike PV - kolokvijum I
Osnove informatike U - kolokvijum I
Akademsko pisanje - kolokvijum I
Didaktika DV - kolokvijum I

Didaktika U - kolokvijum I
Metodologija pedagoških istraživanja
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 1 - DV
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 1 - PV
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 1 - PV - IV GODINA
Matematika 2
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Inkluzija u obrazovanju
Konstruktivno rešavanje sukoba
Srpski jezik 1 - U I godina
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum 1

Osnove prirodnih nauka PV - kolokvijum 1
Osnove prirodnih nauka DV - kolokvijum 1
Uvod u proučavanje književnosti U - kolokvijum 1
Uvod u proučavanje književnosti PV - kolokvijum 1
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) - kolokvijum 1
Uvod u proučavanje književnosti DV - kolokvijum 1


Rezultati ispita održanih u oktobru 2016. godine:

Prevencija poremećaja u ponašanju - kolokvijum
Predškolska pedagogija - kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada PV - kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Metodika rada domskog vaspitača
Domski modeli (master)
Književnost za decu - završni deo - U (septembar 2)
Književnost za decu - završni deo - PV (septembar 2)
Informatika u obrazovanju (septembar 2)
Sociologija obrazovanja
Predškolska didaktikaArhiva

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle