FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
 
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Rezultati ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 29.5.2016.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili stranicu.Rezultati ispita održanih u maj 2016. godine:

Didaktika DV - kolokvijum III
Didaktika U - kolokvijum II (popravni)
Didaktika U - kolokvijum III
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu (kolokvijumi)
Osnove vizuelne umetnosti PV, DV - kolokvijum (popravni)
Književnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 2 - PV
Osnove vizuelne umetnosti 2 - Popravni kolokvijum – Učitelj 2. god.
Metodika nastave likovne kulture - Popravni kolokvijum - Učitelj 3. god.
Metodika nastave muzičke kulture - kolokvijum II
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - kolokvijum (popravni)
Osnove antropomotorike II
Sociologija - kolokvijum
Opšti engleski jezik U - kolokvijum II
Osnove komunikologije U - kolokvijujm I
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu - kolokvijum I
Razvojna psihologija - popravni kolokvijum - U, DV
Informatika u obrazovanju - kolokvijum I (popravni)
Interkulturalno obrazovanje - kolokvijum (popravni)
Psihologija mentalnog zdravlja - kolokvijum II
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu - kolokvijum I
Engleski jezik I godina - PV
Engleski jezik I godina - DV
Književnost za decu PV - kolokvijum II
Filozofija sa etikom
Književnost (modul) U - kolokvijum
Predškolska didaktika - popravni kolokvijum
Ekologija - kolokvijum (popravni)
Opšta higijena - kolokvijum (popravni)
Metodologija pedagoških istraživanja - Kolokvijuma 2 ( SPSS ) - U
Metodologija pedagoških istraživanja - Kolokvijuma 2 ( SPSS ) - PV
Matematika 1

Rezultati ispita održanih u aprilu 2016. godine:

Razvojna psihologija - II godina PV
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
ICT u nastavi
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - kolokvijum I (popravni)
Književnost za decu - ponovljeni kolokvijum 1 - PV
Književnost za decu - ponovljeni kolokvijum 1 - U
Interkulturalno obrazovanje - kolokvijum
Elementarne igre i plivanje
Pedagoška psihologija
Osnove vizuelne umetnosti - kolokvijum (vaspitači)
Osnove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja - kolokvijum
Metodika nastave likovne kulture U - kolokvijum
Osnove komunikologije
Engleski jezik
Opšta higijena - doškolovanje
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Matematika 1 i 2
Osnove vizuelne umetnosti II - kolokvijum
Uvod u proucavanje knjizevnosti - zavrsni deo - PV
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - DV
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - PV IV godina i vanredni
Akademski engleski jezik
Metodika nastave PPM
Rezulati ispita kod Prof. dr Branka Jovanovića - 24.4.2016.
Akademsko pisanje - ispit
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihološke osnove rada

Uvod u proucavanje knjizevnosti - pismeni - U
Razvojna psihologija - kolokvijum - PV I godina
Razvojna psihologija - kolokvijum - DV I godina
Metodika upoznavanja okoline
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu - PPM
Srpski jezik 1 - U
Razvoj i ucenje dece ranih uzrasta
Engleski jezik struke - U
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV - II godina
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV - IV godina i vanredni
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Književnost za decu - Kolokvijum 1 - PV
Osnove socijalne pedagogije
Inkluzija u obrazovanju U, PV
Metodika nastave muzičke kulture - popravni kolokvijum
Informatika u obrazovanju - kolokvijum I
Konstruktivno rešavanje sukoba - kolokvijum (popravni)
Konstruktivno rešavanje sukoba
Metodika vaspitnog rada - Master DV
Kurikulumi predškolskog vaspitanјa - Master PV

Engleski jezik U - kolokvijum I
Ekologija - kolokvijum I
Opšta higijena - kolokvijum I
Održivi razvoj životne sredine U - master
Filozofija sa etikom - Ispit i kolokvijum
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno obrazovnom radu DV - master
Metodika nastave prirode i društva
Inkluzivno obrazovanje MPV
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Književnost za decu U, PV
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihologija komunikacije
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu

Metodika nastave PPN - master
Didaktika U - kolokvijum II (popravni)
Didaktika U
Sociologija
Sociologija obrazovanja
Porodica i savremeno društvo

Razvojna psihologija
Pedagoška psihologija
Detinjstvo i prava deteta
Izabrani književni žanr - U - III godina
Elementarni matematicki pojmovi

Književnost za decu U - kolokvijum I
Didaktika U
Metodika nastave muzičke kulture
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Prevencija poremećaja u ponašanju
Predškolska pedagogija

Predškolska didaktika - kolokvijum IArhiva

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle