FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
 
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Rezultati ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 10.10.2016.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili stranicu.


Rezultati ispita održanih u oktobru 2016. godine:

Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Metodika rada domskog vaspitača
Domski modeli (master)
Književnost za decu - završni deo - U (septembar 2)
Književnost za decu - završni deo - PV (septembar 2)
Informatika u obrazovanju (septembar 2)
Sociologija obrazovanja
Predškolska didaktikaRezultati ispita održanih u septembru 2016. godine:

Pedagoška psihologija (septembar 2)
Razvojna psihologija (septembar 2)
Osnove komunikologije
Interkulturalno obrazovanje
Inkluzija u obrazovanju
Osnove socijalne pedagogije
Metodika nastave prirode i društva (28.9.2016.)
Razvojna psihologija - PV
Razvojna psihologija - DV
Srpski jezik PV
Srpski jezik DV
Konstruktivno rešavanje sukoba
Metodologija pedagoških istraživanja - Septembar 2 (2.10.2016.)
Filozofija sa etikom

Opšti engleski jezik
Knjizevnost za decu - pismeni - U
Knjizevnost za decu - pismeni - PV
Izborni predmetni modul - Knjizevnost - III godina
Matematika II
Matematika I
Elementarni matematički pojmovi

Uvod u proučavanje književnosti U - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV - završni
Uvod u proučavanje književnosti DV - usmeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) - usmeni
Didaktika DV
Didaktika U
Predškolska pedagogija - kolokvijum
Prevencija poremećaja u ponašanju - kolokvijum
Psihologija mentalnog zdravlja
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu

ICT u nastavi
Osnove informatike

Akademsko pisanje
Uvod u istoriju književnosti
Izabrani književni žanr

Detinjstvo i prava deteta
Razvoj i učenje dece ranih uzrasta
Uvod u proučavanje književnosti U - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti DV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) - pismeni
Engleski jezik struke
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Razvojne krize i mentalno zdravlje

Razvojne krize i mentalno zdravlje PPM
Psihologija komunikacije PPM
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM

Akademsko pisanje
Školska i porodična pedagogija
Metodologija pedagoških istraživanja

Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu (Prof.dr V. Banđur)
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu (Prof. dr V. Banđur)
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa DV

Osnove socijalne pedagogije
Razvojna psihologija U
Pedagoška psihologija
Osnove komunikologije
Književnost za decu U - usmeni
Književnost za decu PV - usmeni
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa U, PV
Porodica i savremeno društvo
Sociologija obrazovanja
Sociologija

ICT u nastavi
Osnove informatike
Informatika u obrazovanju

Razvojne krize i mentalno zdravlje
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Psihologija mentalnog zdravlja
Psihologija detinjstva i mladosti
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu

Predškolska didaktika
Rezultati ispita (kolokvijuma) iz statistike i spss od 12.09.2016.
Uvod u istoriju književnosti

Odabrani književni žanr
Engleski jezik DV
Engleski jezik PV
Razvojna psihologija PV
Razvojna psihologija DV
Ekologija
Opšta higijena
Osnove prirodnih nauka U
Osnove prirodnih nauka PV
Osnove prirodnih nauka DV
Predškolska pedagogija I i II
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Metodika vaspitnog rada
Metodologija pedagoških istraživanja
Socijalna psihologija DV - master
Srpski jezik DV
Srpski jezik PV
Školska i porodična pedagogija
Obrazovna tehnologija
Metodologija nastave građanskog vaspitanja
Metodologija pedagoških istraživanja

Interkulturalno obrazovanje
Konstruktivno rešavanje sukoba
Inkluzija u obrazovanju
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu PPM
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu DV - master
Književnost za decu U - pismeni
Književnost za decu PV - pismeni
Srpskii jezik II - pismeni
Didaktika DV
Didaktika U
Metodika nastave prirode i društva
Opšti engleski jezik
Matematika I i II
Elementarni matematički pojmovi
Uvod u proučavanje književnosti DV - završni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) - završni
Uvod u proučavanje književnosti PV - završni
Detinjstvo i prava deteta
Uvod u proučavanje književnosti DV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti PV - pismeni
Uvod u proučavanje književnosti U - pismeni
Srpski jezik I U - pismeni
Metodika nastave muzičke kulture U
Engleski jezik struke
Filozofija sa etikom, Retorika
Izborni predmetni modul - Književnost
Rezultati ispita održanih u julu 2016. godine:


Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu (Prof. dr V. Banđur)
Inkluzija u obrazovanju - teorija i praksa
Književnost za decu - završni deo - U
Književnost za decu - završni deo - PV
Pedagoška psihologija – U
Pedagoška psihologija – DV
Razvojna psihologija
Razvoj i učenje
Domski modeli - master
Metodika rada domskog vaspitača

Konstruktivno rešavanje sukoba
Sociologija i Kultura mladih
Interkulturalno obrazovanje

Osnove socijalne pedagogija
Uvod u proučavanje književnosti - završni deo - DV
Uvod u proučavanje književnosti - završni deo - PV
Uvod u proučavanje književnosti - završni deo - PV - IV godina
Metodologija pedagoških istraživanja
Akademsko pisanje - kolokvijum II - Master
Metodika nastave prirode i društva
Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu - Prof. dr Veljko Banđur
Razvojna psihologija - ispit - PV
Razvojna psihologija - ispit - DV
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Izborni modul KNJIŽEVNOST - III godina – U
Engleski jezik struke

Opšti engleski jezik
Književnost za decu - PV
Književnost za decu - U
Akademsko pisanje - Prof. dr Branko Jovanović
Metodologija pedagoških istraživanja - Prof. dr Branko Jovanović
Školska i porodična pedagogija - Prof. dr Branko Jovanović

Srpski jezik - PV
Srpski jezik - DV
Detinjstvo i prava deteta
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U, PV, DV
Razvojne krize i mentalno zdravlje U, PV, DV
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Razvojne krize i mentalno zdravlje - doškolovanje
Psihologija komunikacije
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PPM

Engleski jezik PV, DV
Osnove prirodnih nauka U
Opšta higijena
Ekologija
Matematika I i II - U
Elementarni matematicki pojmovi - PV
Kurikulumi predškolskog vaspitanja
Prevencija poremećaja u ponašanju
Metodika vaspitnog rada - master
Dečija igra i stvaralaštvo - master
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Predškolska pedagogija PV - kolokvijum
Dečija igra i stvaralaštvo (master) - kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje MPV II godina
Inkluzija u obrazovanju
Pedagoška psihologija
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Psihopatologija detinjstva i mladosti

Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina)
Uvod u proučavanje književnosti DV
Uvod u proučavanje književnosti PV
Uvod u proučavanje književnosti U
Metodika nastave muzičke kulture
Akademsko pisanje - pismeni deo ispita
Filozofija sa etikom
Retorika
Interakcija i komunikacija u vaspitnom raduRezultati ispita održanih u junu 2016. godine:


ICT u nastavi i Osnove informatike
Informatika u obrazovanju
Razvojne krize i mentalno zdravlje
Razvojna psihologija
Književnost za decu - usmeni - PV
Književnost za decu - usmeni - U
Pedagoška psihologija - U, DV
Sociologija - ispit
Sociologija obrazovanja - ispit
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Odlike grupa i međugrupnih odnosa
Psihopatologija detinjstva i mladosti
Psihologija komunikacije

Uvod u istoriju književnosti
Osnove prirodnih nauka U
Predškolska didaktika
Statistika - kolokvijum
SPSS Kolokvijum - U
SPSS Kolokvijum - PV, DV
Književnost za decu PV - pismeni
Inkluzivno obrazovanje-teorija i praksa U, PV
Metodika nastave prirode i društva
Srpski jezik - PV
Srpski jezik - DV
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni - PV IV godina
Knjizevnost za decu - pismeni - U
Metodologija pedagoških istraživanja - Ispit - PV i DV
Metodologija pedagoških istraživanja - Ispit - U
Metodologija istraživanja u obrazovno-vaspitnom radu - Prof. dr Veljko Banđur
Uvod u proučavanje književnosti DV
Engleski jezik struke U
Uvod u proučavanje književnosti PV
Osnove domske pedagogije DV
Elementarni matematički pojmovi
English for general purposes
Engleski jezik DV
Engleski jezik PV
Inkluzija u obrazovanju
Osnove komunikologije
Interkulturalno obrazovanje
Konstruktivno resavanje sukoba
Srpski jezik 1
Socijalna psihologija
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu - Master DV
Individualizacija i podrška učenicima u vaspitno-obrazovnom radu - PPM
Metodologija pedagoških istraživanja - Prof. dr Branko Jovanovic
Akademsko pisanje - Prof. dr Branko Jovanovic
Školska i porodična pedagogija - Prof. dr Branko Jovanovic

Akademsko pisanje - ispit
Ekologija
Opšta higijena - doškolovanje
Opšta higijena
Didaktika DV
Didaktika U
Didaktika U - kolokvijum III (popravni)
Matematika I i II
Funkcionalni stilovi srpskog jezika - ispit
Srpski jezika II - pismeni
Psihologija mentalnog rada
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu U
Metodika nastave muzičke kulture
Zeleni putokazi
Osnove prirodnih nauka DV
Osnove prirodnih nauka PV
Književnost za decu - Ponovljeni kolokvijum 2 - U
Medijska pismenost - popravni kolokvijum
Osnove komunikologije - popravni kolokvijum
Predškolska pedagogija
Dečija igra i stvaralaštvo
Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Prevencija poremećaja u ponašanju
Kurikulumi predškolskog vaspitanja (PV-M)
Metodika vaspitnog rada (DV-M)

Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - U
Retorika
Filozofija vaspitanja
Filozofija sa etikom

Osnove socijalne pedagogije
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - DV
Uvod u proučavanje književnosti - pismeni - PV - IV godina
Izabrani književni žanr - MODUL III godina - U
Razvoj i učenje dece na ranom uzrastu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom raduArhiva

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle