FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
Ispitni rokovi  
 
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Rezultati ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 20.1.2016.

Molimo vas da prilikom posete ove stranice
pritisnete taster F5 kako biste osvežili stranicu.Rezultati ispita održanih u januaru 2017. godine:

Srpski jezik
Osnove informatike U - kolokvijum II
Književnost za decu U
Govorne veštine i komunikacija - kolokvijum (popravni)
Razvojna psihologija
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit
Metodika nastave prirode i društva - III godina U
Didaktika

Prevencija poremećaja u ponašanju
Predškolska pedagogija
Metodika vaspitno-obrazovnog rada - kolokvijumRezultati ispita održanih u decembru 2016. godine:

Uvod u istoriju srpske književnosti I - kolokvijum
Uvod u proučavanje književnosti U - kolokvijum II (ponovljeni)
Uvod u proučavanje književnosti DV - kolokvijum II (ponovljeni)
Uvod u proučavanje književnosti PV - kolokvijum II (ponovljeni)
Uvod u proučavanje književnosti PV IV godina - kolokvijum II (ponovljeni)
Evaluacija postignuća studenata DV - III godina - Prevencija poremećaja u ponašanju
Engleski jezik - I godina PV, prva grupa - kolokvijum
Engleski jezik - I godina PV, druga grupa - kolokvijum
Engleski jezik - I godina DV- kolokvijum
Sociologija obrazovanja - kolokvijum
Crtanje U, PV, DV (poeni)

Metodika srpskog jezika i književnosti - I popravni kolokvijum (23. 12. 2016)
Elementarni matematički pojmovi - I popravni kol.
Osnove matematike 1 i 2 - I popravni kol.
Engleski jezik struke - kolokvijum II
Akademsko pisanje - Kolokvijum 2
Osnove komunikologije PV, DV - kolokvijum (popravni)
Akademski engleski jezik U - kolokvijum I
Porodica i savremeno društvo
Osnove vizuelne umetnosti - poeni sa vežbi
Predškolska pedagogija – kolokvijum
Dečija igra i stvaralaštvo PV-Master – kolokvijum
Jezičke igre u govornom razvoju, OAS Učitelj, 4. godina - popravni kolokvijum

Akademsko pisanje - ispit (Prof. dr Branko Jovanović)
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit (Prof. dr Branko Jovanović)

Uvod u proučavanje književnosti DV - kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti PV IV godina - kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti PV - kolokvijum II
Govorne veštine i komunikacija - kolokvijum
Osnove komunikologije PV, DV - kolokvijum
Psihoterapijske tehnike u vaspitnom radu
Psihološko savetovanje u vaspitnom radu
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu
Psihologija komunikacije
Razvojne krize i mentalno zdravlje

Psihologija komunikacije DV - master
Osnove informatike U - kolokvijum I (popravni)
Osnove informatike PV - kolokvijum I (popravni)
Osnove informatike DV - kolokvijum I (popravni)
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Pedagoska komunikologija - kolokvijum
Osnove domske pedagogije
Engleski jezik struke (PRVI KOLOKVIJUM 21.12.2016)

Filozofija sa etikom – PV (popravni kolokvijum od 16.12.2016.)

Kreativne nastavne aktivnosti u nastavi engleskog jezika na mlađem uzrastu U - kolokvijum
Metodika rada domskog vaspitača - kolokvijum
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum (popravni)
Osnove prirodnih nauka DV - kolokvijum (popravni)
Osnove prirodnih nauka PV - kolokvijum (popravni)
Školska i porodična pedagogija U - kolokvijum II
Uvod u proučavanje književnosti U - kolokvijum II
Porodica i savremeno društvo
Akademsko pisanje - ispit
Metodologija pedagoških istraživanja - ispit
Jezičke igre u govornom razvoju - Učitelj, 4. godina
Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu PV - kolokvijum I
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa - kolokvijum
Inkluzija u obrazovanju PV
Inkluzija u obrazovanju U - kolokvijum I
Inkluzija u obrazovanju DV - kolokvijum I
Inkluzija u obrazovanju PV - kolokvijum I
Didaktika PV - popravni kolokvijum I
Didaktika U - popravni kolokvijum I
Filozofija sa etikom - popravni kolokvijum
Osnove matematike 1 - I kolokvijum
Matematika 1
Elementarni matematički pojmovi

Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa PV master - kolokvijum I
Matematika 2 - I kolokvijum
Elementarni matematički pojmovi - I kolokvijum
Metodika srpskog jezika i književnosti - Kolokvijum
Filozofija sa etikom - kolokvijum
Osnove domske pedagogije - kolokvijum 1


Rezultati ispita održanih u novembru 2016. godine:

Srpski jezik 1 - popravni kolokvijum - U
Akademsko pisanje - ponovljeni kolokvijum 1
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 1 - U
Predškolska pedagogija
Filozofija sa etikom
Retorika

Osnove informatike DV - kolokvijum I
Osnove informatike PV - kolokvijum I
Osnove informatike U - kolokvijum I
Akademsko pisanje - kolokvijum I
Didaktika DV - kolokvijum I

Didaktika U - kolokvijum I
Metodologija pedagoških istraživanja
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 1 - DV
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 1 - PV
Uvod u proučavanje književnosti - Ponovljeni kolokvijum 1 - PV - IV GODINA
Matematika 2
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Inkluzija u obrazovanju
Konstruktivno rešavanje sukoba
Srpski jezik 1 - U I godina
Osnove prirodnih nauka U - kolokvijum 1

Osnove prirodnih nauka PV - kolokvijum 1
Osnove prirodnih nauka DV - kolokvijum 1
Uvod u proučavanje književnosti U - kolokvijum 1
Uvod u proučavanje književnosti PV - kolokvijum 1
Uvod u proučavanje književnosti PV (IV godina) - kolokvijum 1
Uvod u proučavanje književnosti DV - kolokvijum 1


Rezultati ispita održanih u oktobru 2016. godine:

Prevencija poremećaja u ponašanju - kolokvijum
Predškolska pedagogija - kolokvijum
Metodika vaspitno-obrazovnog rada PV - kolokvijum
Inkluzivno obrazovanje - teorija i praksa
Metodika rada domskog vaspitača
Domski modeli (master)
Književnost za decu - završni deo - U (septembar 2)
Književnost za decu - završni deo - PV (septembar 2)
Informatika u obrazovanju (septembar 2)
Sociologija obrazovanja
Predškolska didaktikaArhiva

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle