Fakultet i Grb

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 
 
Vaspitač u predškolskim ustanovama
 

 

 

 

 

 

Vaspitač u predškolskim ustanovama
(osnovne akademske studije u trajanju od tri godine)


KNJIGA PREDMETA ZA STUDIJSKI PROGRAM: VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMAMaster vaspitač u predškolskim ustanovama
(diplomske akademske studije u tajanju od dve godine)

KNJIGA PREDMETA ZA STUDIJSKI PROGRAM: MASTER VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
 

   
Webmaster Copyright C 2007 Pedagoški fakultet u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu,
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
tel: (+381 35) 223 805; faks: (+381 35) 223 805 | email