FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
 

 
 
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 JAVNE NABAVKEJAVNE NABAVKE

ARHIVA 2016

ARHIVA 2015

ARHIVA 2014


ARHIVA 2013Molimo vas da prilikom posete ove stranice pritisnete taster F5 kako biste osvežili sadržaj.Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke - 11.3.2014

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (prečišćen tekst) - 21.12.2015. godine
Plan javnih nabavki za 2018. godinuJavna nabavka male vrednosti U-2/2018
Usluga štampanja monografije

Datum objave

Dokument

22.3.2018.

Poziv za podnošenje ponuda U-2/2018

22.3.2017.

Konkursna dokumentacija U-2/2018


Javna nabavka male vrednosti U-1.8/2017
Usluga štampanja monografije

Datum objave

Dokument

12.1.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1.8/2017

8.12.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1.8/2017

22.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1.8/2017

22.11.2017.

Konkursna dokumentacija U-1.8/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1.7/2017
Usluga štampanja zbornika

Datum objave

Dokument

19.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1.7/2017

24.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1.7/2017

10.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1.7/2017

10.11.2017.

Konkursna dokumentacija U-1.7/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1.6/2017
Štampanje Uzdanice

Datum objave

Dokument

4.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1.6/2017

17.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1.6/2017

7.11.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1.6/2017

7.11.2017.

Konkursna dokumentacija U-1.6/2017


Javna nabavka male vrednosti D-6/2017
Nabavka elektromaterijala

Datum objave

Dokument

8.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru D-6/2017

27.10.2017.

Odluka o dodeli ugovora D-6/2017

17.10.2017.

Poziv za podnošenje ponuda D-6/2017

17.10.2017.

Konkursna dokumentacija D-6/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1.5/2017
Usluga štampanja publikacije Uvod u pozorisnu reziju

Datum objave

Dokument

19.9.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1.5/2017

26.8.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1.5/2017

26.8.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda U-1.5/2017

26.8.2017.

Izmenjena konkursna dokumentacija U-1.5/2017

16.8.2017.

Odgovori na postavljena pitanja U-1.5/2017

14.8.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1.5/2017

14.8.2017.

Konkursna dokumentacija U-1.5/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1.4/2017
Štampanje i isporuka monografija

Datum objave

Dokument

19.9.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1.4/2017

26.8.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1.4/2017

26.8.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda U-1.4/2017

26.8.2017.

Izmenjena konkursna dokumentacija U-1.4/2017

17.8.2017.

Odgovor na pitanje U-1.4/2017

11.1.2017.

Odgovori na postavljena pitanja U-1.4/2017

14.8.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1.4/2017

14.8.2017.

Konkursna dokumentacija U-1.4/2017


Javna nabavka male vrednosti D-4/2017
Električna energija

Datum objave

Dokument

24.7.2017.

Poziv za podnošenje ponuda D-4/2017

24.7.2017.

Konkursna dokumentacija D-4/2017

3.8.2017.

Odluka o dodeli ugovora D-4/2017


Javna nabavka male vrednosti D-5/2017
Materijal za tekuce održavanje objekta

Datum objave

Dokument

13.7.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partije 1,2,3 i 4 D-5/2017

12.7.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru D-5/2017

21.6.2017.

Odluka o dodeli ugovora D-5/2017

6.6.2017.

Poziv za podnošenje ponuda D-5/2017

6.6.2017.

Konkursna dokumentacija D-5/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1.3/2017
Usluga štampanja Uzdanice

Datum objave

Dokument

12.7.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U1.3/2017

19.6.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1.3/2017

5.6.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1.3/2017

5.6.2017.

Konkursna dokumentacija U-1.3/2017


Javna nabavka male vrednosti D-1/2017
Računarska oprema i materijal

Datum objave

Dokument

26.5.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru D-2017

10.5.2017.

Odluka

25.4.2017.

Odluka

20.4.2017.

Odluka o dodeli ugovora D-1/2017

4.4.2017.

Poziv za podnošenje ponuda D-1/2017

4.4.2017.

Konkursna dokumentacija D-1/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1.2/2017
Usluga izrade, štampanјa i isporuke fascikli za diplome

Datum objave

Dokument

4.5.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1.2/2017

12.4.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1.2/2017

31.3.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1.2/2017

31.3.2017.

Konkursna dokumentacija U-1.2/2017


Javna nabavka male vrednosti U-2/2017
Ugostiteljske usluge

Datum objave

Dokument

30.3.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-2/2017

21.3.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-2/2017

9.3.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-2/2017

9.3.2017.

Konkursna dokumentacija U-2/2017


Javna nabavka male vrednosti D-3.1/2017
Tekuće održavnje objekta

Datum objave

Dokument

30.3.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru D-3.1/2017

21.3.2017.

Odluka o dodeli ugovora D-3.1/2017

7.3.2017.

Poziv za podnošenje ponuda D-3.1/2017

7.3.2017.

Konkursna dokumentacija D-3.1/2017


Javna nabavka male vrednosti D-3/2017
Materiajl za tekuće održavanje objekta

Datum objave

Dokument

9.3.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partije 1 i 5

9.3.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

28.2.2017.

Odluka o dodeli ugovora D-3/2017

17.2.2017.

Poziv za podnošenje ponuda D-3/2017

17.2.2017.

Konkursna dokumentacija D-3/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1.1/2017
Štampanje i isporuka monografije

Datum objave

Dokument

24.2.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1.1/2017

6.2.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1.1/2017

24.1.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda U-1.1/2017

24.1.2017.

Izmenjena konkursna dokumentacija U-1.1/2017

23.1.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1.1/2017

23.1.2017.

Konkursna dokumentacija U-1.1/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1/2017
Usluga štampanja i isporuke Uzdanice

Datum objave

Dokument

28.2.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1/2017

1.2.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1/2017

13.1.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1/2017

13.1.2017.

Konkursna dokumentacija U-1/2017

11.1.2017.

Odgovori na postavljena pitanja U-1/2017   
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle