FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
 

 
 
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 JAVNE NABAVKEJAVNE NABAVKE

ARHIVA 2016

ARHIVA 2015

ARHIVA 2014


ARHIVA 2013Molimo vas da prilikom posete ove stranice pritisnete taster F5 kako biste osvežili sadržaj.Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke - 11.3.2014

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (prečišćen tekst) - 21.12.2015. godine
Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2016. godinu - 1

Izmena plana javnih nabavki za 2016. godinu - 2

Javna nabavka male vrednosti D-3/2017
Materiajl za tekuće održavanje objekta

Datum objave

Dokument

17.2.2017.

Poziv za podnošenje ponuda D-3/2017

17.2.2017.

Konkursna dokumentacija D-3/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1.1/2017
Štampanje i isporuka monografije

Datum objave

Dokument

6.2.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1.1/2017

24.1.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda U-1.1/2017

24.1.2017.

Izmenjena konkursna dokumentacija U-1.1/2017

23.1.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1.1/2017

23.1.2017.

Konkursna dokumentacija U-1.1/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1/2017
Usluga štampanja i isporuke Uzdanice

Datum objave

Dokument

1.2.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1/2017

13.1.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1/2017

13.1.2017.

Konkursna dokumentacija U-1/2017

11.1.2017.

Odgovori na postavljena pitanja U-1/2017   
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle