FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
 
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Termini za polaganje ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 27.1.2016.


RASPOREDI POLAGANJA ISPITA - ŠKOLSKA 2015/16. god.


Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku za redovne studente IV godine
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku -apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – za redovne studente i studente na doškolovanju (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master



RASPOREDI POLAGANJA ISPITA - ŠKOLSKA 2014/15. god.

Raspored polaganja ispita u decembarskom (vanrednom) ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u decembarskom (vanrednom) ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u decembarskom (vanrednom) ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u novembarskom (vanrednom) ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u novenbarskom (vanrednom) ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u novembarskom (vanrednom) ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u oktobarskom (vanrednom) ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u oktobarskom (vanrednom) ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u oktobarskom (vanrednom) ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u septembarskom 2 ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u septembarskom 2 ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u septembarskom 2 ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u septembarskom 2 ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama (IV godina)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Apsolventi
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u majskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u majskom ispitnom roku – za studente nakon isteka redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Apsolventi
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - Učitelj, Vaspitač u domovima, Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - Apsolventi
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku -apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – za redovne studente i studente na doškolovanju (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama (IV godina)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master


Arhiva

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle