FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
 

 
 
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 


Integritet

Plan integriteta Fakulteta pedagoških nauka univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Prilog 1.

Prilog 2.

Prilog 3.

Prilog 4.a

Prilog 4.b

Prilog 5.

Prilog 6.

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle