FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 


Aktivnosti studenata i sekcijeVrednovanje rada studenata u sekcijama i drugim oblicima vannastavnog angažovanja

Uputstvo nastavnicima za upis poena osvojenih na vannastavnim aktivnostima studenata


Spisak predmeta po studijskim programima za vannastavne aktivnosti:

OAS Učitelj
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
OAS Vaspitač u domovima

MAS Učitelj
MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
MAS Vaspitač u domovima


 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle