FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
Akreditacija
 
 
 
Ustanova
 
Akreditacija ustanove  
 
Osnovne akademske studije
 
OAS Učitelj  
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
OAS Vaspitač u domovima  
 
Master akademske studije  
   
MAS Učitelj  
MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
MAS Vaspitač u domovima  
MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave
MAS Liderstvo u obrazovanju  
 
Doktorske studije  
   
DS Metodika nastave  
 

 

 

 

 

 

AkreditacijaAKREDITACIJA NIO 2016.

Odluka

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle