FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
PPM  
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 


Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika (36 ESPB)Ispit za predmet Teorija i praksa obrazovanja i vaspitanja za Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika održaće se 9.6.2017. u 12h (a ne 17.6. u 9h).Raspored ispita u junskom ispitnom roku 2017. godineIzvod iz pregleda kalendara rada za školsku 2016/2017. godinu. - Ispitni rokovi do kraja školske 2016/2017. godine, u skladu sa odlukama Nastavno-naučnog veća Fakulteta.


Odobravaju se vanredni ispitni rokovi na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu počev od školske 2016/17. godine za polaznike Programa pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika i studente po isteku redovnog trajanja studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama (apsolvente).
Vanredni ispitni rokovi su novembarski i decembarskiOdluka o utvrđivanju broja ispitnih rokova

Raspored kontaktne nastave 2016/2017.


Obaveštenje za zainteresovane nastavnike predmetne nastave da se mogu upisati na Program pedagoško-psihološko-metodičkog obrazovanja nastavnika za sticanje minimalno 36 ESPB
Prijavni list
Odluka Fakulteta
Odluka Senata Univerziteta
Program PPM
Dopuna Programa PPM
Odluka Senata Univerziteta
Lista predmeta

Izvod odluke o naknadama za usluge koje se pružaju studentima

Obrazac prijave za polaganje ispita za studente

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini objavio je Odluku o naknadama za usluge koje se pružaju studentima
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje se pružaju studentima (18.9.2015. godine)

Žiro račun Fakulteta: 840-1292666-93, poziv na broj: 742371-04940,
korisnik: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle