FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Fakulteta pedagoških nauka  


asistent mr Miloš Đorđević

e-mail:

Bibliografija

 

 

 

Miloš Đorđević

OSNOVNI PODACI

Ime, srednje slovo, prezime

Miloš M. Đorđević

Zvanje

 asistent

Naziv institucije u  kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada

Pedagoški fakultet u Jagodini, 01.10.2007. godine

Uža naučna odnosno umetnička oblast

Likovna umetnost sa metodikom

Akademska karijera

 

Godina

Institucija

Oblast

Izbor u zvanje

2008

Pedagoški fakultet u Jagodini

Likovna umetnost sa metodikom

Doktorat

 

 

 

Specijalizacija

 

 

 

Magistratura

2007

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Grafika

Diploma

2001

Fakultet umetnosti u Prištini

Grafika

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

 

naziv predmeta  
 

Naziv studijskog programa, vrsta studija

Časova aktivne nastave

       
       
       
       
       
       
       

 

     

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  1.  
2004. nagrada -XII Bijenale studentske grafike SCG u Beogradu
  1.  
2005. otkupna nagrada NIS Energogasa na konkursu za mlade autore u Beogradu
  1.  
2005. nagrada na VII Internacionalnom Bijenalu suve igle U Užicu
  1.  
Samostalna izložba 2004. Grafike, Galerija SULUJ-a, Beograd
  1.  
LIHT BLAU 2005. Savremena galerija, Zrenjanin
  1.  
V, VI, VII,VIII Internacionalni Bijenale suve igle, Užice
  1.  
2005. Internacionalni salon grafike, Portugalija
  1.  
2005. VIII internacionalno Bijenale grafike, Španija
  1.  
2006. Print Exchange, Sijetl, SAD
  1.  
2007. Izložba crteža i male plastike, Paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata

 

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste

 

Trenutno učešće na projektima

Domaći

Međunarodni

Usavršavanja

 

Drugi podaci koje smatrate relevantnim

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle