Fakultet i Grb

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 
   
Nastavnici i saradnici Pedagoškog fakulteta  


asistent mr Ivana Milić

e-mail: ivana.milic@pefja.kg.ac.rs

 

 

 

Ivana Milić

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime IVANA MILIĆ            
Zvanje Asistent                      
Naziv institucije u  kojoj saradnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Pedagoški fakultet u Jagodini
23.02.2007.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Muzička kultura sa metodikom

AKADEMSKA KARIJERA
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2010. Pedagoški fakultet u Jagodini Metodika nastave muzičke kulture
Doktorat      
Specijalizacija      
Magistratura 2009. Pedagoški fakultet u Jagodini Metodika nastave muzičke kulture
Diploma 1998.                    Fakultet umetnosti u Prištini 0pšta muzička pedagogija   
Webmaster Copyright C 2007 Pedagoški fakultet u Jagodini Univerziteta u Kragujevcu,
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
tel: (+381 35) 223 805; faks: (+381 35) 223 805 | email